20. srpnja, 2022

Dvojno iskazivanje cijena

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja (u euru i kuni). Uzimajući u obzir da se odluka Vijeća EU očekuje u srpnju ove godine, obveza dvojnog iskazivanja započet će prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (započinje 5.9.2022. te traje zaključno do 31.12.2023.), a provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere roba i usluga.

Više...