13. lipnja, 2022

Due diligence analiza

Due diligence ili dubinska analiza poslovanja obavlja se iz raznih razloga, npr. zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese tvrtke i dobivanja informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja tvrtke od strane novog investitora i sl.) ili za dobivanje procjene sadašnjih i budućih poslovnih rizika kojima je društvo izloženo.

Više...
22. travnja, 2022

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

Poduzetnicima je omogućeno zatvaranje društva po skraćenom postupku bez likvidacije temeljem članka 472. Zakona o trgovačkim društvima. Prije pokretanja postupka članovi društva moraju suglasno donijeti odluku o takvom prestanku društva. Odluke i izjave članova društva moraju biti donesene u obliku javnobilježničkog akta ili kao privatne isprave koju ovjeri javni bilježnik.
Odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima.

Više...
10. ožujka, 2022

Transferne cijene

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih osoba. Transakcije između povezanih osoba predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih osoba, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreznog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru grupe.

Više...