7. lipnja, 2023

Benificirani radni staž

Radnici odnosno osiguranici s osnove radnog odnosa ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu sa odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar.nov.br.115/18, 34/21). Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise.

Više...
24. veljače, 2023

Stručnjaci za obračun plaća

Velik izazov u RH za osobe koje rade na obračunu plaća jesu česte izmjene zakona kao i poznavanje puno raznih propisa kao što su Zakon o radu, Zakon o doprinosima i porezu na dohodak, Ovršni zakon i razni drugi propisi koji su usko vezani uz plaće. Uz sve navedeno vrlo su bitne i važne organizacijske i komunikacijske vještine.

Više...