Izračun bruto u neto s ograničenjem za 2020. godinu

Unos podataka
Bruto plaća

kn
Uvećani osobni odbitak*

Prirez

%
*Uvećani osobni odbitak
Vrsta osobnog odbitka Koeficijent
D.1. Odbitak za 1. dijete 0.7
D.2. Odbitak za 2. dijete 1
D.3. Odbitak za 3. dijete 1.4
D.4. Odbitak za 4. dijete 1.9
D.5. Odbitak za 5. dijete 2.5
D.6. Odbitak za 6. dijete 3.2
D.7. Odbitak za 7. dijete 4
U-Osobni odbitak za uzdržavanog člana 0.7
I-Osobni odbitak za invalidnost 0.4
I1-Osobni odbitak za 100% invalidnost 1.5

Izračun plaće

Osnovni osobni odbitak
1.6 4000.00 kn
Uvećani osobni odbitak*
Ukupni osobni odbitak
Bruto plaća
Mirovinsko 1. stup
Mirovinsko 2. stup
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Porez po stopi 24%
Porez po stopi 36%
Porez ukupno
Prirez
Prirez + porez
Neto
Bruto plaća
Doprinos za zdravstveno
Ukupni trošak (bruto 2)

NAJNOVIJE VIJESTI