RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je puno više od samih brojeva – ono je univerzalni jezik poslovanja.Mi ga koristimo za pisanje uzbudljivih poslovnih priča.

U DATA- LINK UNIJI BRINEMO O…

KNJIGOVODSTVO

Kao neophodna faza u računovodstvu, pomaže vam biti u toku s vašim poslovanjem, promjenama imovine i obavezama:

 • vođenje poslovnih knjiga/evidencija,
 • knjiženje događanja (primljeni, izlazni računi, mjesečni računi),
 • knjiženje bankovnih izvoda,
 • knjigovodstvo kao javi sektor
 • obračun putnih naloga.

OBRAČUN POREZA

Ispravan i pravovremeni obračun poreza neophodan je za zakonito poslovanje svake tvrtke.

 • vođenje porezne evidencije,
 • obračun povrata poreza,
 • obračun poreza na dobit poduzeća, poreza na dobit fizičkih osoba i poreza na dobit poslovanja.

IZVJEŠTAJI

Priprema izvještaja za različite institucije i menadžment koji pružaju točne informacije važne pri donošenju odluka i budućih poslovnih poduhvata:

 • priprema izvještaja za banke i druge institucije,
 • priprema izvještaja za menadžment.
 • izrada drugih propisanih izvješća, prijava i poreznih prijava

OBRAČUN PLAĆA

Obračun plaća je za većinu tvrtki veliki izazov, posebice zbog zakonskih specifičnosti i njihovih stalnih izmjena:

 

 • Mjesečni obračun plaća, naknada plaća i naknada troškova za rad
 • Izrada rekapitulacije, uvozni nalozi za banku, izrada temeljnice za knjiženje, zahtjevi za refundacije bolovanja
 • Prijava Joppd obrazaca na poreznu upravu, ili druge statističke obrasce po potrebi
 • Izrada raznih izvješća na zahtjev klijenta
 • Obračun drugog dohotka (autorski honorar, ugovori o djelu, umjetničko djelo i sl.)
 • Obračun ostalih primanja (nagrade, darovi, stipendije,…)”

STALNA POTPORA VLASNIČKOM RAČUNOVODSTVU

 • telefonsko/elektronsko savjetovanje o trenutnim knjigovodstvenim problemima (ukoliko je potrebno od strane vlastitog računovođe)
 • pomoć pri sastavljanju završnih računa (godišnja porezna prijava, bilanca, prijava dohotka, izvještaj o novčanom toku, drugi izvještaji, bilješke i objave)

JEDNOKRATNO SAVJETOVANJE

 • postavljanje kalkulacija u proizvodnji,
 • pomoć pri postavljanju internog izvještavanja ili izradi posebnih izvještaja
 • optimizacija računovodstvenih i financijskih funkcija
 • savjetovanje pri odabiru ili ispravnom razumijevanju računovodstvenih smjernica (kod važnijih poslovnih odluka)
 • pomoć pri pripremi internih uputa, smjernica ili pravilnika o računovodstvu

PROVJERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

ZA MALE I VELIKE TVRTKE

Veličina tvrtke ne određuje kvalitetu naših usluga. Za svaku tvrtku, veliku ili malu, trudimo se dati najbolje od sebe kako bismo pružili sveobuhvatnu računovodstvenu uslugu u čak šest europskih zemalja.

RAČUNOVODSTVO ZA MEĐUNARODNA PODUZEĆA

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 europskih zemalja

RAČUNOVODSTVO ZA VELIKE I SREDNJE TVRTKE

Sveobuhvatno računovodstvo, računovodstvena kontrola, poslovne informacije

RAČUNOVODSTVO ZA MALE TVRTKE I PODUZETNIKE

Računovodstvo za s.p.s., d.o.o., start-up poduzeća, društva, institute,…

Prednosti računovodstva u Uniji

Nigdje drugdje nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: pružanje certificirane usluge visoke kvalitete, najviši standard informacijske sigurnosti, visokoobrazovani stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro tvrtke do računovodstva za tvrtke međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠE KVALITETE – ISO STANDARD 9001

Visoka kvaliteta pružene usluge osigurana je ISO standardom 9001:2015.

 

NAJVIŠA RAZINA ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKI STRUČNI STANDARDI

Visokokvalificiran stručni kadar koji se stalno obrazuje – više od 100 sati godišnjih treninga po zaposleniku, što je iznad europskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo porezne sigurnosti za klijente naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Europe.

SAVJETOVANJE

Sve na jednom mjestu: porezno, pravno, računovodstveno, poslovno i financijsko savjetovanje.

NEZADOVOLJNI STE VAŠIM TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMIJENITE RAČUNOVODSTVENI SERVIS!

Često nas pitate

Uvijek postoji niz računovodstvenih pitanja, no neka su učestalija od drugih. Možda su i vaša među njima, stoga provjerite u nastavku. Ukoliko niste pronašli svoje pitanje, molimo vas da nas kontaktirate, rado ćemo vam odgovoriti.

Poslovne knjige također možete voditi sami ili pronaći način suradnje s našim konzultantima koji vam je najprikladniji. Suradnja može biti na mjesečnoj razini, prilikom čega se savjetujete o specifičnim pitanjima ili novostima, kvartalan ili godišnji pregled vaših knjiga, prije sastavljanja bilanci i godišnjih izvještaja, također može biti samo sastavljanje ili asistencija pri sastavljanju svih ili nekih financijskih izvještaja, itd.

Nije eksplicitno određeno niti od strane Zakona o trgovačkim društvima niti računovodstvenim standardima, iako se oboje indirektno referiraju na to, s obzirom kako svaka organizacija uspostavlja svoje metode vrednovanja imovine, dugova, izračuna troškova amortizacije, itd. Također je dobro negdje zapisati vaša pravila igre. Na taj način jačate povjerenje u poslovne knjige i financijske izvještaje, održavajući načelo kontinuiteta što omogućuje kontrolu i revizije, itd. Istovremeno, navedena pravila reguliraju druga važna pitanja organizacije unutar tvrtke, npr. kako ispostaviti i čuvati dokumentaciju, evidenciju, izvještaje…

Za sve one koji moraju svoje poslovne knjige voditi u skladu sa zakonom i čuvati ih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i IFRS. Glavna djelatnost, kao i organizacijska forma, nisu toliko važne. To mogu biti tvrtke, organizacije, savezi udruga, samostalni poduzetnici, fundacije…

Naravno! Mnoge tvrtke angažiraju nas kako bismo riješili njihova jednokratna pitanja ili zadatke, npr. prilikom ponovnog računanja najmova, prevođenja inozemnih kontnih planova u hrvatski ili njihova preinaka u hrvatski plan za međunarodnu grupu tvrtki, sastavljanje internog akta, uspostavljanje računovodstvenog nadzora za određeni projekt, asistencija pri uvođenju inovacija računovodstvenih regulativa u praksu…

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Data Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO