Računovodstvo2020-11-18T12:06:32+01:00

Računovodstvo

Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla.
Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Knjigovodstvo

Kot nujna faza v računovodstvu vam pomaga, da ste na tekočem z vašim poslovanjem, s spremembami sredstev in obveznostmi.

Vodenje poslovnih knjig/evidenc

Knjiženje dogodkov (prejetih, izdanih faktur, mesečni iztržki)

Knjiženje bančnih izpiskov

knjigovodstvo za javni sektor

obračun potnih nalogov

Davčni obračuni

Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.

Vodenje davčnih evidenc

priprava obračunov DDV

priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Računovodski izkazi

Ob koncu leta ali med poslovnim letom za dober vpogled v finančni položaj, spremembe v finančnem položaju in v uspešnost vašega podjetja.

zaključni računi za AJPES

izdelava medletnih računovodskih izkazov

izdelava izkazov za potrebe poslovodstva

Poročila

Priprava poročil za različne ustanove in poslovodstvo, ki dajo pravilne informacije pomembne za nadaljnje načrtovanje in poslovanje.

priprava poročil za banke in druge institucije

priprava poročil za poslovodstvo

izdelava drugih predpisanih poročil, prijav in davčnih napovedi

Obračun plač

Obračun plač v večini podjetij predstavlja velik izziv predvsem zaradi specifik na zakonodajnem področju in nenehnega spreminjanja le-tega.

obračun plač

obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev

obračun socialnih prispevkov

RAČUNOVODSTVO ZA
MEDNARODNA PODJETJA

Celovita računovodska rešitev za 14 evropskih držav

RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA IN
SREDNJE VELIKA PODJETJA

Celovito računovodstvo, računovodski nadzor, obveščanje o poslovanju

Računovodstvo za majhna podjetja in podjetnike

Računovodstvo za s.p.-je, d.o.o., start-up podjetja, društva, zavode, …

Ste nezadovoljni
s trenutnim
računovodstvom?

Zamenjajte
računovodski servis!

HITRO IN ENOSTAVNO

Prednosti računovodstva na Uniji

CELOVITA RAČUNOVODSKA REŠITEV
NA ENEM MESTU

Od knjiženja, kontrole in svetovanja do priprave poročil. Od računovodstva za mikro podjetja do računovodstva za mednarodna podjetja.

NAJVIŠJA KAKOVOST STORITEV-
STANDARD ISO 9001

Visoko kakovost izvajanja storitev zagotavlja certifikat ISO 9001:2015

NAJVIŠJI NIVO ZAŠČITE INFORMACIJ-
STANDARD ISO 27001

Smo prvi računovodski servis v Sloveniji, ki lahko svoj način varovanja informacij dokaže s tako zahtevnim standardom kot je ISO 27001

VISOKI STROKOVNI STANDARDNI

Visoko usposobljen strokovni kader, ki se nenehno izobražuje – preko 100 ur letnega usposabljanja na zaposlenega, kar krepko presega evropsko povprečje.

Z NAMI BOSTE VARNI

Visoka stopnja davčne varnosti naročnikov je naše osnovno vodilo.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije, ki presega tradicionalne okvire
računovodstva in bolje izkorišča potenciale zbranih podatkov.

MEDNARODNA PRISOTNOST

Celovita računovodska storitev v 14 državah v CEE regiji (Centralna in Vzhodna Evropa).

SVETOVANJE

Vse na enem mestu: davčno, pravno, računovodsko, poslovno in finančno svetovanje.

Zadnje novice s področja računovodstva

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS
HITRI KONTAKT
×