RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla.Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Pri Uniji za vas poskrbimo za…

KNJIGOVODSTVO

Kot nujna faza v računovodstvu vam pomaga, da ste na tekočem z vašim poslovanjem, s spremembami sredstev in obveznostmi.

 

 • Vodenje poslovnih knjig/evidenc
 • Knjiženje dogodkov (prejetih, izdanih faktur, mesečni iztržki)
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Knjigovodstvo za javni sektor
 • Obračun potnih nalogov

DAVČNI OBRAČUNI

Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.

 

 • Vodenje davčnih evidenc
 • Priprava obračunov DDV
 • Priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

POROČILA

Priprava poročil za različne ustanove in poslovodstvo, ki dajo pravilne informacije pomembne za nadaljnje načrtovanje in poslovanje.

 

 • Priprava poročil za banke in druge institucije
 • Priprava poročil za poslovodstvo
 • Izdelava drugih predpisanih poročil, prijav in davčnih napovedi

OBRAČUN PLAČ

Obračun plač v večini podjetij predstavlja velik izziv predvsem zaradi specifik na zakonodajnem področju in nenehnega spreminjanja le-tega.

 

 • Mesečni obračuni plač, nadomestil plač in povračil stroškov v zvezi z delom
 • Priprava rekapitulacije, nalogov za uvoz v banko, priprava temeljnice, zahtevki za refundacije
 • Poročanje na FURS, AJPES, SVZI in druge državne institucije
 • Priprava poročil na zahtevo stranke
 • Obračun dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorar, pogodbe o delu, sejnine, najemnine
 • Obračun drugih dohodkov (nagrade, darila, štipendije,…)”

STALNO PODPORO LASTNEMU RAČUNOVODSTVU

 • Telefonsko/elektronsko posvetovanje o tekočih problemih pri knjiženju (po potrebi lastnega računovodje)
 • Pomoč pri sestavi zaključnega računa (letni davčni obračun, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, drugih izkazi ter pojasnila in razkritja)

ENKRATNO SVETOVANJE

 • Nastavitev kalkulacij v proizvodnji
 • Pomoč pri nastavitvi notranjega poročanja ali izdelavi posebnih poročil
 • Optimizacija računovodske in finančne funkcije
 • Svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev (pri pomembnejših poslovnih odločitvah)
 • Pomoč pri izdelavi internih navodil, smernic ali pravilnika o računovodstvu

PREVERITE, KAKO LAHKO UNIJA POMAGA VAM!

ZA MAJHNA IN VELIKA PODJETJA

Velikost podjetja ne določa kakovosti naših storitev, temveč se prav za vsako, veliko ali majhno podjetje, maksimalno potrudimo s celovito računovodsko rešitvijo za kar 14 evropskih držav.

RAČUNOVODSTVO ZA MEDNARODNA PODJETJA

Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla. Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Celovito računovodstvo, računovodski nadzor, obveščanje o poslovanju

RAČUNOVODSTVO ZA MAJHNA PODJETJA IN PODJETNIKE

Računovodstvo za s.p.-je, d.o.o., start-up podjetja, društva, zavode, …

Prednosti računovodstva na Uniji

Nikjer drugje ne boste našli na enem mestu vsega, kar potrebujete: certificirano visoke kakovosti izvajanja storitev, najvišji standard varovanja informacij, visoko usposobljene strokovnjake in celovite računovodske rešitve. Ne glede na velikost vašega podjetja se vam posvetimo v celoti in temeljito.

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

STE NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

ZAMENJAJTE RAČUNOVODSKI SERVIS!

Pogosto nas vprašate

Vprašanj pri računovodstvu je vedno veliko, a nekatera so pogostejša. Morda je med njimi tudi vaše, zato si jih oglejte spodaj. Če odgovora niste našli, pa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili.

Nudimo davčne svetovalne storitve, povezane z neposrednim in posrednim obdavčevanjem, ki vključuje odgovarjanje na davčna vprašanja, davčno analizo, svetovanje podjetnikom in pravnim osebam pri davčni optimizaciji ter doseganje zakonitih davčnih prihrankov z analizo vaših poslovnih dejavnosti.

Osredotočeni smo na izogibanje davčnim tveganjem ter dodatnim davkom in kaznim v primeru davčne revizije.

Ko se ukvarjamo s pripravo/pregledom obračunov dohodnine ali DDV, analiziramo možnosti za doseganje davčnih dobropisov, davčnih olajšav in spodbud ter za vas pripravimo potrebno dokumentacijo.

Edinstven pristop z bogatimi izkušnjami v Srbiji in ostalih državah v regiji nam pomaga ustvariti močno podlago tudi za mednarodno davčno načrtovanje.

Z vami smo že od začetka, ko samo razmišljate o ustanovitvi podjetja, vendar niste prepričani, katera pravna oblika bi bila najboljša možnost, glede na načrtovane poslovne dejavnosti in transakcije za optimizacijo davčnih stroškov. K vsaki stranki pristopamo na individualni ravni, da ugotovimo njihove resnične potrebe in predstavimo najboljše poslovne predloge.
Če se odločite za nadaljevanje, korak za korakom skrbimo za vas in vaše podjetje. Kako? Prvi korak je nudenje storitev predhodnega svetovanja, ki vam pomaga pri odločitvi o najprimernejši pravni obliki za vas, drugi korak so pravne storitve ob ustanovitvi podjetja, tretji korak pa dobre računovodski in davčni predlogi za dolgoročno varno poslovanje.

Zelo pomembno je, da ugotovite davčna tveganja, ne samo, če razmišljate o transakciji prevzema podjetja, temveč tudi, če želite preveriti davčno stanje svojih trenutnih dejavnosti podjetja in se izogniti nepotrebnim kaznim, in če želite preveriti, ali obstaja možnost davčnih prihrankov (optimizacija).
Davčni skrbni pregled (Due Diligence) je prepoznava davčnih tveganj pravne osebe, ki je predmet te analize, ter ugotavljanje neskladnosti z ustrezno davčno zakonodajo. Predmet skrbnega pregleda so običajno vse vrste davčnih obveznosti, s posebnim poudarkom na davku od dohodkov pravnih oseb, davku na dodano vrednost in dohodnini. Takšno preverjanje zakonitosti poslovanja vam kot davčnemu zavezancu omogoča pravočasno ukrepanje in sprejemanje ustreznih odločitev.

V Uniji na enem mestu nudimo storitve priprave dokumentacije TP za celotno regijo, kar za pripravo glavne in lokalne datoteke za več držav v regiji pomeni edinstven pristop, najboljše prakse in nižje cene. Uporabljamo iste podatke, zato bodo v primeru mednarodne revizije TP vse povezane stranke obravnavane na enak način.
Če želite že med poslovnim letom preveriti, ali ste na pravi poti, ko gre za transakcije s povezanimi osebami, lahko poleg priprave dokumentacije TP za vas oblikujemo tudi pravila TP in svetovalne storitve TP.

RAČUNOVODSKI SERVIS UNIJA

Računovodski servis Unija je mednarodna računovodska hiša, ki jo odlikujejo visoko kakovostne storitve računovodstva in svetovanja ter napredne IT rešitve.

Za optimizacijo poslovanja naših strank smo razvili napredni sistem Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, ki povezuje ključne storitve: računovodstvo, IT rešitve in svetovanje. Z napredno obdelavo podatkov, našim strankam zagotavljamo zanesljiv vpogled v prilagojena poročila, ki predstavljajo sodobno orodje pri njihovem poslovnem odločanju.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO