СМЕТКОВОДСТВО

Сметководството е многу повеќе од само броеви – тоа е универзален јазик на работа.Ние го користиме за да раскажеме возбудливи деловни приказни.

Во УНИЈА СЕ ГРИЖИМЕ НАМЕСТО ВАС ЗА...

КНИГОВОДСТВО

Како неопходна фаза во сметководството, книговодството ви помага да останете во тек со вашиот бизнис, со промените во средствата и обврските.

 

 • Управување со деловни книги/записи
 • Објавување на настани (примени, издадени фактури, месечни приходи)
 • Објавување на изводи од банка
 • Книговодство за јавниот сектор
 • Пресметка на налози за патување

ДАНОЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Точните и навремени даночни пријави се од суштинско значење за легалното работење на секоја компанија.

 • Водење даночна евиденција
 • Подготовка на изјави за ДДВ
 • Изработка на извештај за данок на добивка и данок на добивка и данок на доход на приходи од дејности

ИЗВЕШТАИ

Подготовка на извештаи за различни институции и раководство кои обезбедуваат точни информации важни за понатамошно планирање и работење.

 

 • Подготовка на извештаи за банки и други институции
 • Подготовка на извештаи за управување
 • Подготовка на други пропишани извештаи, декларации и даночни пријави

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ

 Пресметката на платите во повеќето компании претставува голем предизвик, главно поради спецификите во законодавната област и нејзините постојани промени.

 

 • Месечни пресметки на плати, надоместоци на плата и други трошоци поврзани со работните односи
 • Изработка на рекапитулација, креирање на електронски налози за плаќање, изработка на уплатници, барања за рефундирање
 • Пријавување до Даночна управа
 • Подготовка на извештаи по барање на клиентот
 • Пресметка на приходи од други самостојни дејности (авторски хонорар, договори за работа, договори за повремени и привремени работни места…)
 • Пресметка на други приходи (награди, подароци, стипендии,…)”

КОНТИНУИРАНА ПОДДРШКА НА ВАШЕТО ВНАТРЕШНО СМЕТКОВОДСТВОТО

 • телефонска или електронска (email) консултација за тековните сметководствени проблеми (доколку е потребно на интерниот сметководител),
 • помош во изготвување на годишни сметки (годишна даночна пријава, биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричните текови, други извештаи и белешки и објаснувања)

ЕДНОКРАТНО СОВЕТУВАЊЕ

 • Поставување пресметки во производството,
 • помош при поставување внатрешно известување или креирање специјални извештаи
 • Оптимизација на сметководствени и финансиски функции
 • советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за важни деловни одлуки),
 • Помош при креирање интерни упатства, упатства или правила за сметководство

ПРОВЕРЕТЕ КАКО УНИЈА МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ!

ЗА МАЛИ И ГОЛЕМИ КОМПАНИИ

Големината на компанијата не го одредува квалитетот на нашите услуги, но за секоја компанија, голема или мала, даваме сѐ од себе со сеопфатното сметководствено решение за дури 14 европски земји.

СМЕТКОВОДСТВО ЗА МЕЃУНАРОДНИ КОМПАНИИ

Сеопфатно сметководствено решение за 14 европски земји

СМЕТКОВОДСТВО ЗА ГОЛЕМИ И СРЕДНИ КОМПАНИИ

Сеопфатно сметководствено решение за 14 европски земји

СМЕТКОВОДСТВО ЗА МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПРЕТПРИЕМАЧИ

Сеопфатно сметководствено решение за 14 европски земји

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО во УНИЈА

Ви овозможуваме се што ви треба на едно место: сертифицирана висококвалитетна испорака на услуги, највисок стандард за безбедност на информации, висококвалификувани експерти и сеопфатни сметководствени решенија. Без оглед на големината на вашиот бизнис, ние ви посветуваме целосно и темелно внимание.

СЕОПФАТНО СМЕТКОВОДСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЕСТО

Од сметководство, контрола и консалтинг до подготовка на извештаи. Од сметководство за микро компании до сметководство за меѓународни компании.

НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ – ISO 9001 STANDARD

Висококвалитетно пружање услуги, гарантирано со сертификатот ISO 9001: 2015.

СТРУЧЕН КАДАР НА ЕКСПЕРТИ ВО ОБЛАСТА

Нашиот тим експерти може да се пофали со константна едукација – над 100 часа годишно едукација по вработен, со што го надминуваме европскиот просек.

СО НАС ЌЕ БИДЕТЕ СИГУРНИ

Високото ниво на даночна сигурност за клиентите е нашето основно упатство.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Сметководството на новата генерација ги надминува традиционалните сметководствени граници и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци

МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Сеопфатни сметководствени решенија за 14 држави од Централна и Источна Европа.

СОВЕТУВАЊЕ (КОНСАЛТИНГ)

Се на едно место: даночно, правно, сметководствено, бизнис и финансиско советување.

ДАЛИ СТЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ УСЛУГИ КОИ ГИ КОРИСТИТЕ МОМЕНТАЛНО?

СМЕНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ!

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести и покомплексни. Можеби токму вашето прашање е едно од нив, кликнете и проверете подоле. Доколку не го најдете одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Вие исто така можете сами да ги одржувате деловните книги, а со нашите консултанти можете да ја дознаете формата на соработка што ви е потребна. Може да биде месечна можност да се консултирате со консултант за конкретни прашања или вести, може да биде квартален или годишен преглед на книги, пред да составите биланси на состојба и годишни извештаи, може да биде само составување или помагање за составување на сите или некои финансиски извештаи, итн.

Тоа не е експлицитно одвраќање ниту од ZGD-1, ниту од сметководствените стандарди, иако и двете индиректно се однесуваат на ова, бидејќи секоја организација усвојува свои методи за мерење на средствата, долгови, пресметување на амортизација итн. И добро е да ги запишете вашите правила на игра некаде. Ова ја зајакнува довербата во деловните книги и финансиските извештаи, го одржува принципот на континуитет, овозможува контроли и ревизии итн. Во исто време, овие правила регулираат и други важни прашања на организацијата во компанијата, како што се начинот на издавање и чување документи, записи, извештаи…

За сите оние што треба да водат деловни книги врз основа на закон и да ги чуваат или врз основа на САС или МСФИ. Главната активност, како и организациската форма не се толку важни, тие можат да бидат компании, здруженија и федерации на здруженија, трговци поединци, фондации…

Секако. Многу компании не ангажираат да решаваме еднократни прашања и задачи, на пр. само за повторна пресметка на закупнина, превод на странски сметководствени сметки на словенечки јазик и прилагодување на словенечкиот план на меѓународна група компании, само за составување внатрешен акт, воспоставување сметководствен мониторинг на конкретен проект, помош при воведување иновации во сметководствените прописи во вежба…

Сметководствените услуги на UNIJA

Unija Smart Accounting е меѓународна сметководствена куќа, која се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни ИТ решенија.

Со цел да го оптимизираме работењето на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting систем – сметководство од новата генерација што ги поврзува клучните услуги: сметководство, ИТ решенија и консалтинг. Со напредна обработка на податоци, на нашите клиенти им овозможуваме сигурен увид во приспособените извештаи кои претставуваат модерна алатка во нивниот бизнис

ПРЕПОРАКИ

КЛИЕНТИ КОИ СЕ УВЕРИЛЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO