RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je mnogo više od običnih brojeva – to je univerzalni jezik rada.Koristimo ga za pisanje uzbudljivih poslovnih priča.

U Uniji za vas brinemo o…

KNJIGOVODSTVO

Kao neophodna faza u računovodstvu, pomaže vam da budete u toku sa svojim poslovanjem, sa promjenama imovine i obaveza.

 

 • Knjigovodstvo/Evidencija
 • Knjiženje događaja (primljeni, izdati računi, mjesečni računi)
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Obračun putnih naloga

OBRAČUN POREZA

Pravilne i pravovremene porezne prijave neophodne su za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 

 • Vođenje porezne evidencije
 • Obračuni prijava PDV-a
 • Obračun poreza na dobit kompanije, poreza na dobit fizičkih lica i poreza na dobit od aktivnosti

IZVJEŠTAJI

Izvještaji za različite državne institucije i vaše rukovodstvo, koji pružaju tačne informacije važne za donošenje odluka i buduće poslovne poduhvate.

 

 • Priprema izvještaja za banke i druge institucije
 • Priprema izvještaja za menadžment
 • Priprema drugih propisanih izvještaja, prijave i porezne prijave

OBRAČUN PLATA

Obračun plata u većini kompanija veliki je izazov, uglavnom zbog specifičnosti u zakonodavnoj oblasti i stalnih promjena.

 

 • Mjesečni obračuni plata, naknada plata i ostalih troškova vezanih za radne odnose
 • Priprema rekapitulacije, kreiranje naloga za elektronsko plaćanje, priprema temeljnice za plate, zahtjevi za refundaciju
 • Izvještavanje Poreznoj upravi
 • Priprema izvještaja na zahtjev klijenta
 • Obračun prihoda od drugih samostalnih djelatnosti (autorski honorar, ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima..)
 • Obračun ostalih prihoda (nagrade, pokloni, stipendije,…)”

FIKSNA PODRŠKA VLASNIČKOM RAČUNOVODSTVU

 • Telefonsko/elektronsko savjetovanje o aktuelnim problemima vođenja knjigovodstva (ako je potrebno od strane vlastitog računovođe),
 • Pomoć u pripremi godišnjih računa (godišnja porezna prijava, bilanca, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, drugi izvještaji, bilješke i objave)

JEDNOKRATNO SAVJETOVANJE

 • Postavljanje kalkulacija u proizvodnji
 • Pomoć pri postavljanju internog izvještavanja ili izradi posebnih izvještaja
 • Optimizacija računovodstvenih i financijskih funkcija
 • Savjetovanje pri odabiru ili ispravnom razumijevanju računovodstvenih politika (u glavnim poslovnim odlukama), pomoć u pripremi internih uputa, smjernica ili računovodstvenih politika

PROVJERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

ZA MALE I VELIKE KOMPANIJE!

Veličina kompanije ne određuje kvalitetu naših usluga, ali za svaku kompaniju, veliku ili malu, dajemo sve od sebe i pružamo sveobuhvatna računovodstvena rješenja za čak 6 europskih zemalja.

RAČUNOVODSTVO ZA MEĐUNARODNE KOMPANIJE

Sveobuhvatno računovodstveno rješenje u 14 europskih zemalja

RAČUNOVODSTVO ZA VELIKE I SREDNJE KOMPANIJE

Sveobuhvatno računovodstvo, računovodstvena kontrola, poslovne informacije

RAČUNOVODSTVO ZA MALE KOMPANIJE I PODUZETNIKE

Računovodstvo za s.p.s, d.o.o, start-up preduzeća, društva, institute, …

Prednosti računovodstva na Uniji

Nigdje drugo nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: certificirano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard sigurnosti informacija, visoko obučeni stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJE NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije.

NAJVIŠI KVALITET USLUGA – ISO 9001 STANDARD

Visoka kvaliteta pružanja usluga osigurana je certifikatom ISO 9001: 2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE INFORMACIJA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Bosni i Hercegovini koji može dokazati svoj način zaštite informacija zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKOPROFESIONALNI STANDARD

Visoko kvalifikovano stručno osoblje sa kontinuiranim obrazovanjem – preko 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je znatno iznad europskog prosjeka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo porezne sigurnosti za klijente naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Europe.

KONSALTING (SAVJETOVANJE)

Sve na jednom mjestu: porezno, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savjetovanje.

JESTE LI NEZADOVOLJNI TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMIJENITE RAČUNOVODSTVENU USLUGU!

Često nas pitate

Uvijek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih provjerite u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Poslovne knjige možete voditi i sami, a sa našim savjetnicima možete odabrati oblik saradnje koji vam je potreban. To može biti mjesečna mogućnost konsultovanja savjetnika sa određenim pitanjima ili vijestima, to može biti tromjesečni ili godišnji pregled knjiga prije sastavljanja bilansa stanja i godišnjih izvještaja, može biti samo sastavljanje ili pomoć u sastavljanju svih/nekih finansijskih izvještaja itd.

To nije izričito određeno ni ZGD-1 ni računovodstvenim standardima, iako se oboje indirektno odnosi na to, jer svaka organizacija usvaja svoje metode mjerenja imovine, dugova, obračuna amortizacije itd. I dobro je zapisati svoja pravila igre negdje. Ovo jača povjerenje u poslovne knjige i finansijske izvještaje, održava princip kontinuiteta, omogućava kontrole i revizije itd. U isto vrijeme, ova pravila uređuju i druga važna pitanja organizacije u kompaniji, poput načina izdavanja i čuvanja dokumenata, zapisa, izveštaja i sl …

Za sve one koji moraju voditi poslovne knjige na osnovu zakona i voditi ih na osnovu SRS ili MSFI. Glavna djelatnost, kao i organizacijski oblik nisu toliko važni, mogu biti kompanije, udruženja i savezi udruženja, samostalni preduzetnici, fondacije itd.

Naravno. Mnoge kompanije nas angažiraju za rješavanje jednokratnih pitanja i zadataka, npr. samo za preračunavanje zakupa, prevođenje inozemnog kontnog okvira na državni jezik i prilagođavanje državnog plana međunarodnoj grupi kompanija, samo za sastavljanje internog akta, postavljanje računovodstvenog praćenja određenog projekta, pomoć pri uvođenju inovacija u računovodstvenim propisima u praksu.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je prisutan na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizirali poslovanje svojih klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO