U Uniji za vas brinemo o…

LJUDSKI RESURSI

Zakon o evidencijama rada i socijalnog osiguranja obvezuje sve poslodavce da vode određene evidencije o zaposlenicima, troškovima rada i radnom vremenu. Podaci o zaposlenicima moraju biti na odgovarajući način osigurani. Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima.

PRIPREMA UNUTRAŠNJIH RADNIH AKATA KOMPANIJE

  • Obavezni interni akti: sistematizacija, procjena rizika, procjena zdravstvenog rizika, alkoholizam, druge supstance, uznemiravanje, mobing, zaštita ličnih podataka, promicanje zdravlja.
  • Ostali izborni akti: pravila o platama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjeg odmora, pravila o korištenju službenih vozila.

PRIPREMA IMPLEMENTACIJSKIH AKATA I DRUGIH LIČNIH SAVJETA I POMOĆI

  • ugovori o radu
  • ugovor o stipendiranju
  • ugovor o obrazovanju na poslu
  • prijava radnika na obavezno osiguranje
  • obavijest o godišnjem odmoru
  • ugovor o korištenju službenog automobila u privatne svrhe

VIJESTI O LJUDSKIM RESURSIMA

Želimo vas obavijestiti o novitetima na području obvezujućeg kolektivnog ugovora, Zakona o radu i drugih zakona i propisa koji se odnose na obaveze i prava zaposlenika i drugih ugovorenih zaposlenika (autori, poduzetnici, studenti,…).

VOĐENJE LIČNIH FOLDERA ZA ZAPOSLENE

Ažurna i opsežna kadrovska evidencija s popratnom dokumentacijom na jednom mjestu osnovni je uslov za rad službe za ljudske resurse i učinkovita podrška u slučaju posjete inspektora rada. S timom iskusnih stručnjaka, dolazimo vam u pomoć.

Podržavamo vaše poslovanje i brinemo se o zakonskoj usklađenosti vaših kadrovskih funkcija s upravljanjem ličnim mapama.

Pomažemo u uspostavljanju zakonom propisane evidencije, pripremamo obavezna pravila, organizujemo inspekcije i obuku za vaše zaposlenike i informišemo zaposlenike o godišnjem odmoru.

Pregledamo vašu evidenciju i upozoravamo vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih propisa prije posjete inspekcije.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima: tok ugovora na određeno vrijeme, informisanje zaposlenika o pravu na godišnji odmor, dinamiku obavljanja preventivnih zdravstvenih pregleda, preglede zaštite na radu itd.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je prisutan na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizirali poslovanje svojih klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM