U Uniji za vas brinemo o

KADROVSKE EVIDENCIJE

Zakon o radu obavezuje sve poslodavce da vode određene evidencije o zaposlenima, troškovima rada i radnom vremenu. Podaci o zaposlenima moraju biti adekvatno zaštićeni. Praćenje svih kadrovskih evidencija možete poveriti našim stručnjacima

PRIPREMA INTERNIH RADNIH AKATA KOMPANIJE

 • Obavezni interni akti: sistematizacija, procena rizika, procena zdravstvenog rizika, alkoholizam, druge supstance, uznemiravanje, zlostavljanje, zaštita ličnih podataka, promocija zdravlja.
 • Ostali akti po izboru: pravilnik o platama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjeg odmora, pravilnik o korišćenju službenih vozila

PRIPREMA IMPLEMENTACIONIH AKATA I DRUGIH KADROVSKIH SAVETA I POMOĆI

 • ugovori o radu,
 • ugovor o stipendiranju,
 • ugovor o obrazovanju na poslu,
 • Prijava radnika na obavezno osiguranje
 • obaveštenje o godišnjem odmoru
 • ugovor o korišćenju službenog automobila u privatne svrhe
 • razna obaveštenja zaposlenima

NOVOSTI IZ OBLASTI LJUDSKIH RESURSA

Obaveštavamo Vas o novinama u oblasti obaveznog kolektivnog ugovora, Zakona o radu i drugih zakona i propisa koji se tiču obaveza i prava zaposlenih kao i drugih ugovorenih radnika (autori, preduzetnici, studenti).

VOĐENJE LIČNIH FOLDERA ZA ZAPOSLENE

Ažurna i sveobuhvatna kadrovska evidencija sa pratećom dokumentacijom na jednom mestu osnovni je uslov za rad službe za ljudske resurse i efikasna podrška u slučaju posete inspektora rada. Sa timom iskusnih stručnjaka, pristižemo Vam u pomoć:

Podržavamo vaše poslovanje i brinemo se o zakonskoj usklađenosti Vaše kadrovske službe sa upravljanjem ličnih foldera zaposlenih.

Pomažemo u uspostavljanju zakonom propisanih evidencija, pripremamo obavezne pravilnike, organizujemo preglede i obuku za vaše zaposlene, kao i informišemo zaposlene o godišnjem odmoru,

Pregledamo Vašu evidenciju i upozoravamo Vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih uslova pre posete inspekcije.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete poveriti našim stručnjacima: tok ugovora na određeno vreme, informisanje zaposlenih o pravu na godišnji odmor, dinamiku obavljanja preventivnih lekarskih pregleda, polaganje ispita zaštite na radu…

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO