USLUGE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA ZA KOMPANIJE

Uspešne kadrovske usluge i kontrola zaposleniih postaju sve važniji i oduzimaju više vremena. Dosledan i sistematičan rad odeljenja za ljudske resurse izuzetno je važan za nesmetan rad kompanije. U Uniji brinemo o Vašoj kadrovskoj evidenciji i svim ostalim dokumentima, a takođe Vas obaveštavamo o novim dešavanjima u oblasti zapošljavanja.

U Uniji za Vas brinemo o…

KADROVSKE EVIDENCIJE

Zakon o radu obavezuje sve poslodavce da vode određene evidencije o zaposlenima, troškovima rada i radnom vremenu. Podaci o zaposlenima moraju biti adekvatno zaštićeni. Praćenje svih kadrovskih evidencija možete poveriti našim stručnjacima

PRIPREMA INTERNIH RADNIH AKATA KOMPANIJE

  • Obavezni interni akti: sistematizacija, procena rizika, procena zdravstvenog rizika, alkoholizam, druge supstance, uznemiravanje, zlostavljanje, zaštita ličnih podataka, promocija zdravlja.
  • Ostali akti po izboru: pravilnik o platama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjeg odmora, pravilnik o korišćenju službenih vozila

PRIPREMA IMPLEMENTACIONIH AKATA I DRUGIH KADROVSKIH SAVETA I POMOĆI

  • ugovori o radu
  • ugovor o stipendiranju
  • ugovor o obrazovanju na poslu
  • Prijava radnika na obavezno osiguranje
  • obaveštenje o godišnjem odmoru
  • ugovor o korišćenju službenog automobila u privatne svrhe
  • razna obaveštenja zaposlenima

NOVOSTI IZ OBLASTI LJUDSKIH RESURSA

Obaveštavamo Vas o novinama u oblasti obaveznog kolektivnog ugovora, Zakona o radu i drugih zakona i propisa koji se tiču obaveza i prava zaposlenih kao i drugih ugovorenih radnika (autori, preduzetnici, studenti).

VOĐENJE LIČNIH FOLDERA ZA ZAPOSLENE

Ažurna i sveobuhvatna kadrovska evidencija sa pratećom dokumentacijom na jednom mestu osnovni je uslov za rad službe za ljudske resurse i efikasna podrška u slučaju posete inspektora rada. Sa timom iskusnih stručnjaka, pristižemo Vam u pomoć:

Podržavamo Vaše poslovanje i brinemo se o zakonskoj usklađenosti Vaše kadrovske službe sa upravljanjem ličnih foldera zaposlenih.

Pomažemo u uspostavljanju zakonom propisanih evidencija, pripremamo obavezne pravilnike, organizujemo preglede i obuku za Vaše zaposlene, kao i informišemo zaposlene o godišnjem odmoru.

Pregledamo Vašu evidenciju i upozoravamo Vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih uslova pre posete inspekcije.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete poveriti našim stručnjacima: tok ugovora na određeno vreme, informisanje zaposlenih o pravu na godišnji odmor, dinamiku obavljanja preventivnih lekarskih pregleda, polaganje ispita zaštite na radu…

DA LI STE NEZADOVOLJNI TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMIJENITE RAČUNOVODSTVENI SERVIS!

RAČUNOVODSTVENI SERVIS UNIJA

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO