U Uniji Consulting za vas brinemo o…

TRENUTNO PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje u oblasti svih vrsta poreza i doprinosa, uključujući i međunarodno okruženje.

 • Porez na dohodak građana
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Porez na dobit
 • Porez po odbitku
 • Porez na dodatu vrednost
 • Porez na imovinu
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PORESKE INSPEKCIJE

Kombinujemo obimna znanja o međunarodnom poreskom zakonodavstvu, uključujući i znanja iz oblasti računovodstva i zakonskih propisa. Zbog toga vas pripremamo za moguću posetu inspektora i učestvujemo u procesu inspekcijskih pregleda.

 • Priprema za dolazak inspektora
 • Zastupanje kao punomoćnik u postupku
 • Komunikacija sa poreskim organima
 • Priprema napomena, žalbi i drugih pravnih lekova u postupku

TRANSFERNE CENE

Transferne cene predstavljaju jedno od najrizicnijih oblasti međunarodnog oporezivanja s obzirom da se 70% međunarodne trgovine vrši između međunarodnih grupa kompanija. Savetujemo vas na području transfernih cena kako bi vase poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

 • Analiza transakcija i odabir najprikladnije metode uporedivosti cene transakcije među povezanim licima
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cenama

PORESKI PREGLED KOMPANIJA

Pribavljanje informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analizu poslovanja preduzeća i procenu sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovde.

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNI ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sve vrste savetovanja za Centralnu i Istočnu Evropu na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Uvek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte ispod. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koja su naša područja stručnosti kada su u pitanju usluge poreskog savetovanja?

Pružamo usluge poreskog savetovanja u vezi sa direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na poreske upite, poresku analizu, savetovanje preduzetnika i pravnih lica za poresku optimizaciju i postizanje zakonskih poreskih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusirani smo na izbegavanje poreskih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju poreske revizije.

Kada smo angažovani na pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV-a, analiziramo mogućnosti da ostvarite poreske kredite, poreske olakšice i podsticaje i za vas pripremamo neophodnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Srbiji i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu osnovu i za međunarodno poresko planiranje.

Razmišljate o uspostavljanju neke pravne forme u regionu?

Na samom početku kada razmišljate samo o pokretanju nekog posla, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije u cilju optimizacije vaših poreskih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualnom nivou kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne ponude.

Da sumiramo, brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak je pružanje usluga konsultacija kako biste odlučili koja je pravna forma za vas, drugi korak je pružanje pravnih usluga za osnivanje kompanije, a treći korak su dobre računovodstvene i poreske postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Provera poreskog stanja i due diligence?

Veoma je važno identifikovati poreske rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite da proverite poresko zdravlje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i da izbegnete nepotrebne kazne i proverite da li ima mesta za poreske uštede (optimizacija).

Poreski due diligence predstavlja dijagnozu poreskih rizika pravnog lica koji je predmet ove analize, kao i identifikaciju nepoštovanja relevantnih poreskih zakona. Predmet due diligence-a obično su sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim naglaskom na porez na prihod preduzeća, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Takva provera zakonitosti poslovanja omogućava vam kao poreskom obvezniku da blagovremeno preduzimate korektivne radnje i donosite relevantne odluke.

Imate transakcije sa povezanim licima?

U Uniji na jednom mestu pružamo usluge pripreme dokumentacije za transferne cene za ceo region, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cena ako pripremamo matični dosije i lokalni dosije za nekoliko zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije transfernih cena sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Pored pripreme dokumentacije za transferne cene, kreiramo politike transfernih cena za vas i konsultantske usluge u ovoj oblasti, u slučaju da tokom poslovne godine želite da proverite da li ste na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO