RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je mnogo više od običnih brojeva – to je univerzalni jezik poslovanja.Koristimo ga za pisanje uzbudljivih poslovnih priča.

U Uniji za vas brinemo o…

KNJIGOVODSTVO

Kao neophodna faza u računovodstvu pomaže vam da budete u toku sa vašim poslovanjem, sa promenama imovine i obaveza.

 

 • Knjigovodstvo/Evidencija
 • Knjiženje poslovnih promena (primljeni, izdati računi, mesečni računi)
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Obračun putnih naloga

PORESKI OBRAČUNI

Pravilne i blagovremene poreske prijave su neophodne za zakonito poslovanje svake kompanije.

 

 • Vođenje poreske evidencije
 • Obračun prijave PDV-a
 • Priprema obračuna poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na dobit

IZVEŠTAJI

Priprema izveštaja za različite institucije i menadžment koji pružaju tačne informacije važne za donošenje poslovnih odluka i planiranje budućih poslovnih poduhvata.

 

 • Priprema izveštaja za banke i druge institucije
 • Priprema izveštaja za menadžment
 • Priprema drugih propisanih izveštaja, prijava i poreskih prijava

OBRAČUN ZARADA

U većini kompanija obračun zarada predstavlja veliki izazov, uglavnom zbog specifičnosti u zakonodavnoj oblasti i njenih stalnih promena.

 

 • Mesečni obračun zarada, naknada zarada i naknade troškova rada
 • Izrada rekapitulacija obračuna, priprema naloga za plaćanje, priprema naloga za knjiženje, zahtevi za refundaciju
 • Prijava i komunikacija sa portalom Poreske uprave, CROSO – Centralni registar, APR-om i drugim državnim institucijama
 • Izrada izveštaja na zahtev kupca
 • Obračun drugih vrsta prihoda po osnovu ugovora (autorski honorari, ugovori u delu, zakupi…)
 • Obračun drugih prihoda (nagrade, pokloni i druga davanja)“

KONTINUIRANA PODRŠKA ZA SOPSTVENO RAČUNOVODSTVO

 • Telefonsko/elektronsko savetovanje o trenutnim računovodstvenim poteškoćama i rizicima (ukoliko je potrebno od strane sopstvenog računovođe)
 • Pomoć u pripremi završnih računa (godišnja poreska prijava, bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, drugi izveštaji, napomene uz finansijske izveštaje i pojašnjenja)

JEDNOKRATNO SAVETOVANJE

 • Postavljanje kalkulacija u proizvodnji
 • pomoć pri postavljanju internog izveštavanja ili kreiranju posebnih izveštaja
 • optimizacija i prilagođavanje računovodstvenih politika i finansijskih metoda
 • savetovanje pri izboru ili pravilnom razumevanju računovodstvenih politika (u ključnim poslovnim odlukama)
 • pomoć u pripremi internih uputstava, smernica ili računovodstvenih pravila

PROVERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

ZA MALA I VELIKA PREDUZEĆA

Veličina kompanije ne određuje kvalitet naših usluga već za svako preduzeće, veliko ili malo, dajemo sve od sebe sa sveobuhvatnim računovodstvenim rešenjem za čak 6 evropskih zemalja.

RAČUNOVODSTVO ZA MEĐUNARODNE KOMPANIJE

Sveobuhvatno računovodstveno rešenje za 14 Evropskih zemalja

RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA I SREDNJA PREDUZEĆA

Sveobuhvatno računovodstvo, računovodstvena kontrola, poslovne informacije

RAČUNOVODSTVO ZA MALA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE

Računovodstvo s.p.s., d.o.o., start-up preduzeća, preduzeća, instituta,…

PREDNOSTI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA U UNIJI

Nigde drugde nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbednosti informacija, visoko obučeni profesionalci i sveobuhvatna računovodstvena rešenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA REŠENJA NA JEDNOM MESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije.

NAJVIŠI KVALITET USLUGA- ISO 9001 STANDARD

Visoka kvaliteta pružanja usluga osigurana je certifikatom ISO 9001: 2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE INFORMACIJA

Mi smo prvi računovodstveni servis u Bosni i Hercegovini koji može dokazati svoj način zaštite informacija zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKI PROFESIONALNI STANDARD

Visoko kvalifikovano stručno osoblje sa kontinuiranim obrazovanjem – preko 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je znatno iznad europskog prosjeka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smernica.

 

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije koje nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rešenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

SAVETOVANJE

Sve na jednom mestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje.

DA LI STE NEZADOVOLJNI TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMENITE RAČUNOVODSTVENI SERVIS!

Često nas pitate

Uvek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte ispod. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Poslovne knjige možete voditi i sami, a sa našim konsultantima možete saznati koji oblik saradnje vam je potreban. To može biti mogućnost mesečnog savetovanja sa našim stručnjacima sa konkretnim pitanjima ili vestima, može biti kvartalni ili godišnji pregled knjiga pre sastavljanja bilansa stanja i godišnjih izveštaja, može biti samo sastavljanje ili pomoć pri sastavljanju svih/nekih finansijskih izveštaja itd…

To nije izričito određeno ni Zakonom o privrednim društvima ni računovodstvenim standardima, iako se oboje indirektno odnosi na ovo, jer svaka organizacija usvaja svoje metode merenja imovine, dugova, obračuna amortizacije itd. I dobro je zapisati svoja pravila igre negde. Ovo jača poverenje u poslovne knjige i finansijske izveštaje, održava princip kontinuiteta, omogućava kontrole i revizije itd. U isto vreme, ova pravila regulišu i druga važna pitanja organizacije u preduzeću poput načina izdavanja i čuvanja dokumenata, zapisa, izveštaja…

Za sve one koji moraju voditi poslovne knjige na osnovu zakona i voditi ih ili na osnovu SRS ili MSFI. Glavna aktivnost, kao i organizacioni oblik nisu toliko važni, mogu biti preduzeća, udruženja i savezi udruženja, samostalni preduzetnici, fondacije…

Naravno. Mnoge kompanije nas angažuju za rešavanje jednokratnih pitanja i zadataka, npr. samo za preračunavanje zakupa, izradu prevoda stranog kontnog okvira na srpski i prilagođavanje srpskog plana međunarodnoj grupi kompanija, samo za sastavljanje internog akta, postavljanje računovodstvenog praćenja konkretnog projekta, pomoć pri uvođenju inovacija iz računovodstvenih propisa u praksu…

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO