U Uniji Consulting za vas brinemo o…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju preduzeća i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promene (podele, spajanja) kompanija, samostalnih preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udela, likvidacije kompanije

IZVRŠENJE I SPROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA

Savetovanje i podnošenje pravnih lekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji

 • savetovanje o restrukturiranju preduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu proverenih zahteva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, ZARADE I ZAPOSLENI

Pomoć u pitanjima radnog prava, priprema ugovora i internih akata, kao i zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • sprovođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVEŠTAJ

Pravno dijagnostički izveštaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izveštaju poslovanja kompanije možete pročitati ovde.

NEKRETNINE

Savetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretnina i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 • savetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savetovanje u vezi sa uspostavljanjem hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje odnosa iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 • priprema i pregled ugovora o prodaji, iznajmljivanju, poslovanju, mandatu, licenciranju i drugih vrsta podugovora

OSNIVANJE PREDUZEĆA NA PODRUČJU CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Pripremamo sve potrebno za osnivanje kompanije u Srbiji ili inostranstvu. Pružamo vam sva uputstva i procedure, za vas otvaramo preduzeće i bankovni račun. Sve što je potrebno da vi uradite je saradnja i jednokratna poseta notaru radi potpisivanja sporazuma o saradnji.

PRI OSNIVANJU KOMPANIJE U INOSTRANSTVU (I U SRBIJI), NUDIMO SLEDEĆE USLUGE:

Pravilne i blagovremene poreske prijave su neophodne za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 • Priprema Akta o osnivanju ili društvenog ugovora
 • Učešće u postupcima sudske registracije
 • Učešće u otvaranju poslovnog računa
 • Priprema prijave za dobijanje poreskog broja, pečata.

NAKON OSNIVANJA PREDUZEĆA I DALJE OSTAJEMO SA VAMA

Priprema izveštaja za različite institucije i menadžment koji pružaju tačne informacije važne za dalje planiranje i poslovanje.

 • Nudimo vrhunske računovodstvene usluge (u 14 zemalja)
 • Omogućavamo vam jednostavno bezpapirno poslovanje u skladu sa najnovijim IT rešenjima (Unija App)
 • Savetujemo i pomažemo vam u daljem rastu

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA OBRADA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Svi vidovi savetovanja na području Centralne i Istočne Evrope na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO PROFESIONALNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

Koje usluge pravnog savetovanja najčešće pružamo klijentima?

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo B2B ili druge. Međutim, ugovorni odnosi takođe mogu izazvati neke neizvesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta se dešava ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje itd. Priprema odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola stoga je od izuzetne važnosti i mogu se izbeći nepotrebni rizici, porezi i sudski troškovi.

Pravni due diligence je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih oblasti, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i obračuna zarada, nekretnina, (ne)solventnosti, poreskog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identifikovati nepoštovanje relevantnih zakona.

Da li želite da osnujete preduzeće?

Kada započinjete svoj posao, bilo u zemlji ili inostranstvu, važno je da imate pouzdanog savetnika koji će vam pružiti sve usluge na jednom mestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savetovanja o različitim pravnim i poreskim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući usluge virtuelne kancelarije, administrativnu podršku i računovodstvene pakete naši klijenti se radije mogu usredsrediti na svoju primarnu delatnost znajući da je administrativni deo posla dobro zbrinut.

Kako upravljati likvidacijom i drugim statusnim promenama?

Zainteresovane strane mogu odlučiti da zatvore ili promene svoje poslovanje, bez obzira na razlog.

Na zahtev UNIJA preuzima ceo proces likvidacije i deluje kao likvidator ili samo pruža konsultacije sa potrebnim prijavama i poreskim prijavama i pomaže u likvidaciji imovine.

Da li takođe upravljate spajanjem i preuzimanjem?

Savetujemo i vodimo proces i kod prodaje i kupovine kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge u vezi sa spajanjem i preuzimanjem uključuju finansijsku analizu, due diligence, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih investitora. Predstavlja sveobuhvatnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike preduzeća, nove mogućnosti za investitore i omogućava novu dinamiku tržišta.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO