PRAVNO SAVETOVANJE

Svesni smo da svi pravni odnosi imaju svoje finansijske posledice. Zbog toga vam pružamo savete kako da izaberete mere koje su za vas najbolje.

U Uniji Consulting za vas brinemo o…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju preduzeća, i drugim pravnim organizacionim oblicima:

 

 • statusno-pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promene (podele, spajanja) kompanija, samostalnih preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udela, likvidacije kompanije

IZVRŠENJE I SPROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA

Savetovanje i podnošenje pravnih lekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji:

 

 • savetovanje o restrukturiranju preduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu proverenih zahteva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, ZARADE I ZAPOSLENI

Pomoć u pitanjima radnog prava, priprema ugovora i internih akata, kao i zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova:

 

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • sprovođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVEŠTAJ

Pravno dijagnostički izveštaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izveštaju poslovanja kompanije možete pročitati ovde.

NEKRETNINE

Savetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretnina i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima:

 

 • savetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savetovanje u vezi sa uspostavljanjem hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje odnosa iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 

 • priprema i pregled ugovora o prodaji, iznajmljivanju, poslovanju, mandatu, licenciranju i drugih vrsta podugovora

OSNIVANJE PREDUZEĆA NA PODRUČJU CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Pripremamo sve što je potrebno za osnivanje kompanije u Srbiji ili inostranstvu. Pružamo vam sva uputstva i procedure, za vas otvaramo preduzeće i bankovni račun. Sve što vi treba da uradite je saradnja i jednokratna poseta notaru radi potpisivanja sporazuma o saradnji.

PRI OSNIVANJU KOMPANIJE U INOSTRANSTVU ILI SRBIJI, NUDIMO SLEDEĆE USLUGE:

Pravilne i blagovremene poreske prijave su neophodne za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 

 • Priprema Akta o osnivanju ili društvenog ugovora
 • Učešće u postupcima sudske registracije
 • Učešće u otvaranju poslovnog računa
 • Priprema prijave za dobijanje poreskog broja, pečata

 

NAKON OSNIVANJA PREDUZEĆA, I DALJE OSTAJEMO SA VAMA

Priprema izveštaja za različite institucije i menadžment, koji pružaju tačne informacije važne za dalje planiranje i poslovanje:

 

 • Nudimo vrhunske računovodstvene usluge (u 14 zemalja)
 • Omogućavamo jednostavno bespapirno poslovanje u skladu sa najnovijim IT rešenjima (Unija App)
 • Savetujemo i pomažemo vam u daljem rastu

PROVERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA OBRADA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Svi vidovi savetovanja na području Centralne i Istočne Evrope na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO PROFESIONALNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

ČESTO NAS PITATE

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo B2B ili druge. Međutim, ugovorni odnosi takođe mogu izazvati neke neizvesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta se dešava ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje itd. Priprema odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola stoga je od izuzetne važnosti i mogu se izbeći nepotrebni rizici, porezi i sudski troškovi.

Pravni due diligence je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih oblasti, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i obračuna zarada, nekretnina, (ne)solventnosti, poreskog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identifikovati nepoštovanje relevantnih zakona.

Kada započinjete svoj posao, bilo u zemlji ili inostranstvu, važno je da imate pouzdanog savetnika koji će vam pružiti sve usluge na jednom mestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savetovanja o različitim pravnim i poreskim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući usluge virtuelne kancelarije, administrativnu podršku i računovodstvene pakete naši klijenti se radije mogu usredsrediti na svoju primarnu delatnost znajući da je administrativni deo posla dobro zbrinut.

Zainteresovane strane mogu odlučiti da zatvore ili promene svoje poslovanje, bez obzira na razlog.

Na zahtev UNIJA preuzima ceo proces likvidacije i deluje kao likvidator ili samo pruža konsultacije sa potrebnim prijavama i poreskim prijavama i pomaže u likvidaciji imovine.

Savetujemo i vodimo proces i kod prodaje i kupovine kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge u vezi sa spajanjem i preuzimanjem uključuju finansijsku analizu, due diligence, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih investitora. Predstavlja sveobuhvatnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike preduzeća, nove mogućnosti za investitore i omogućava novu dinamiku tržišta.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

Pred donošenje velikih odluka, koga zovete?

Vašeg finansijskog direktora na zahtev, naravno.
Finansijski direktor na zahtev je proces u kojem kompanija angažuje visokokvalifikovanog stručnjaka za upravljanje finansijskim aktivnostima. Njega zovete.

Investirate na Zapadnom Balkanu?

Smatrajte nas Vašim lokalnim vodičem.
Kako osnovati kompaniju, kako zaposliti ljude i kako izbeći greške koje prave Vaši konkurenti.

Slovenija

dr. Nina Orehek Ručigaj

Hrvatska

Ivan Podgorski Boček

Bosna i Hercegovina

Džejna Mahović

Srbija

Dragana Ašić Ratkovac

Crna Gora

Iva Asanović

Severna Makedonija

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

DUE DILIGENCE SA PAŽLJIVIM PREGLEDOM OPERACIJA RIZIKA

Sa sveobuhvatnom due dilligence analizom trudimo se da vaše poslovanje bude ažurno i u skladu sa zakonom. Savetujemo vas kako i kada da preduzmete dalje uspešne poslovne korake.

Da li ste zainteresovani za prodaju preduzeća i prenos poslovanja?

ŽELITE DA ZNATE KAKAV JE PROCES ZAISTA?

Za vas smo pripremili priručnik sa svim potrebnim informacijama.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO