U Uniji Consulting za vas brinemo o…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju preduzeća i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promene (podele, spajanja) kompanija, samostalnih preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udela, likvidacije kompanije

IZVRŠENJE I SPROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA

Savetovanje i podnošenje pravnih lekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji

 • savetovanje o restrukturiranju preduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu proverenih zahteva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, ZARADE I ZAPOSLENI

Pomoć u pitanjima radnog prava, priprema ugovora i internih akata, kao i zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • sprovođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVEŠTAJ

Pravno dijagnostički izveštaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izveštaju poslovanja kompanije možete pročitati ovde.

NEKRETNINE

Savetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretnina i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 • savetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savetovanje u vezi sa uspostavljanjem hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje odnosa iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 • priprema i pregled ugovora o prodaji, iznajmljivanju, poslovanju, mandatu, licenciranju i drugih vrsta podugovora

OSNIVANJE PREDUZEĆA NA PODRUČJU CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Pripremamo sve potrebno za osnivanje kompanije u Srbiji ili inostranstvu. Pružamo vam sva uputstva i procedure, za vas otvaramo preduzeće i bankovni račun. Sve što je potrebno da vi uradite je saradnja i jednokratna poseta notaru radi potpisivanja sporazuma o saradnji.

PRI OSNIVANJU KOMPANIJE U INOSTRANSTVU (I U SRBIJI), NUDIMO SLEDEĆE USLUGE:

Pravilne i blagovremene poreske prijave su neophodne za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 • Priprema Akta o osnivanju ili društvenog ugovora
 • Učešće u postupcima sudske registracije
 • Učešće u otvaranju poslovnog računa
 • Priprema prijave za dobijanje poreskog broja, pečata.

NAKON OSNIVANJA PREDUZEĆA I DALJE OSTAJEMO SA VAMA

Priprema izveštaja za različite institucije i menadžment koji pružaju tačne informacije važne za dalje planiranje i poslovanje.

 • Nudimo vrhunske računovodstvene usluge (u 14 zemalja)
 • Omogućavamo vam jednostavno bezpapirno poslovanje u skladu sa najnovijim IT rešenjima (Unija App)
 • Savetujemo i pomažemo vam u daljem rastu

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA OBRADA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Svi vidovi savetovanja na području Centralne i Istočne Evrope na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO PROFESIONALNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

Koje usluge pravnog savetovanja najčešće pružamo klijentima?

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo B2B ili druge. Međutim, ugovorni odnosi takođe mogu izazvati neke neizvesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta se dešava ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje itd. Priprema odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola stoga je od izuzetne važnosti i mogu se izbeći nepotrebni rizici, porezi i sudski troškovi.

Pravni due diligence je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih oblasti, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i obračuna zarada, nekretnina, (ne)solventnosti, poreskog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identifikovati nepoštovanje relevantnih zakona.

Da li želite da osnujete preduzeće?

Kada započinjete svoj posao, bilo u zemlji ili inostranstvu, važno je da imate pouzdanog savetnika koji će vam pružiti sve usluge na jednom mestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savetovanja o različitim pravnim i poreskim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući usluge virtuelne kancelarije, administrativnu podršku i računovodstvene pakete naši klijenti se radije mogu usredsrediti na svoju primarnu delatnost znajući da je administrativni deo posla dobro zbrinut.

Kako upravljati likvidacijom i drugim statusnim promenama?

Zainteresovane strane mogu odlučiti da zatvore ili promene svoje poslovanje, bez obzira na razlog.

Na zahtev UNIJA preuzima ceo proces likvidacije i deluje kao likvidator ili samo pruža konsultacije sa potrebnim prijavama i poreskim prijavama i pomaže u likvidaciji imovine.

Da li takođe upravljate spajanjem i preuzimanjem?

Savetujemo i vodimo proces i kod prodaje i kupovine kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge u vezi sa spajanjem i preuzimanjem uključuju finansijsku analizu, due diligence, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih investitora. Predstavlja sveobuhvatnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike preduzeća, nove mogućnosti za investitore i omogućava novu dinamiku tržišta.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO

NAJNOVIJE VESTI

25. септембра, 2023

Međunarodne računovodstvene usluge: Umetnost globalizacije

Međunarodne računovodstvene usluge postaju sve popularnije kako se sve veći broj kompanija širi na globalno tržište. Velika je korist u prelasku granica i kultura, jer garantuje novu publiku i nove načine rada. Međunarodne računovodstvene usluge pomažu ovim kompanijama da se nose sa svakodnevnim potrebama za finansijskim izveštavanjem, finansijskim računovodstvom, obračunom zarada i dodatnim zahtevima.

Više
5. септембра, 2023

Obračun zarada – izračunajte pravilno Vašu zaradu ovde

Obračun zarada je nešto s čim ste se zasigurno susreli tokom svog rada u raznim firmama. Nepravilno obračunata zarada je veliki problem za mnoge zaposlene. Razlog tome može biti neadekvatno poznavanje zakona, neprofesionalnost ili nemar.

Više
5. септембра, 2023

Osniva se Agencija za postupak konverzije zemljišta bez naknade

Konverzija zemljišta bez naknade je uvedena. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) donelo je uputstvo o načinu vođenja postupka konverzije sa preciznim smernicama. U njemu piše...

Više
5. септембра, 2023

Uskoro novi uslovi za penzionisanje žena

U 2023. godini, na snagu su stupila nova pravila za penzionisanje žena. Ona se značajno razlikuju u odnosu na pre nekoliko meseci. Sada je pomerena starosna granica, a u nekim slučajevima i staž.

Više
5. септембра, 2023

Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije izjavilo je da je u petak, 1. septembra, održan prvi sastanak interne Radne grupe za pripremu radne verzije Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Više
31. августа, 2023

Rok za prve poreske obaveze ističe već petog dana u mesecu

Poreska uprava je objavila poreski kalendar za septembar 2023. godine. Prva obaveza treba da se plati već 5. septembra, a poslednja krajem meseca. U nastavku teksta saznajte koje su to obaveze. Objavljen poreski kalendar za septembar 2023. godine: 5. 9. 2023. Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU. Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec avgust i uplata sredstava.

Više
31. августа, 2023

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu

Prema Zakonu o boravku i zapošljavanju stranaca sada je omogućeno elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) odlučuje o ovim zahtevima u roku od 15 dana.

Više
10. августа, 2023

Cirkularna ekonomija dobija svoje standarde

Cirkularna ekonomija je postala način proizvodnje kome trebamo svi da težimo. Na međunarodnom nivou, u toku je razvoj šest ISO standarda u oblasti cirkularne ekonomije. Nedavno su tri dobila status "nacrt međunarodnog standarda".

Više
5. јула, 2023

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji

Ukoliko želite otvoriti/osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji potrebno je da ispoštujete odgovarajući postupak pribavite i pripremite odgovarajuću dokumentaciju.  U cilju da Vam uštedimo vreme i približimo sam postupak osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji pripremili smo pregled najznačajnijih podataka u vezi sa ovim postupkom.

Više
29. јуна, 2023

Novi sistem javnog prevoza u Beogradu

Od 17.05.2023. godine važi novi integrisani tarifni sistem (ITS) na teritoriji grada Beograda. Novi sistem javnog prevoza podrazumeva da se […]

Više