PRAVNO SVETOVANJE

Zavedamo se, da imajo vsa pravna razmerja svoje finančne posledice, zato svetujemo pri izbiri ukrepov, ki so najboljši za vas.

Pri Unija CONSULTING poskrbimo za …

GOSPODARSKO PRAVO

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.

 

 • Statusnopravna vprašanja glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
 • Statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
 • Priprava splošnih aktov in pogodb prodaja poslovnih deležev, likvidacija družb

IZVRŠBA IN INSOLVENČNI POSTOPK

Svetovanje in vlaganje pravnih sredstev pri finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

 

 • Svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne poravnave ali stečajnega postopka
 • Svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb, prijava terjatve v postopku
 • Vložitev ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev
 • Priprava izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v postopkih zaradi insolventnosti

DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN KADRI

Pomoč pri delovnopravnih vprašanjih, pripravi pogodb in internih aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

 

 • Pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
 • Izdelava internih aktov in pravilnikov
 • Izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih
 • Komunikacija s sindikati
 • Zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih
 • Zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela

PRAVNI SKRBNI PREGLED

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj. Več o skrbnem pregledu poslovanja podjetja si lahko preberete TUKAJ.

NEPREMIČNINE

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami.

 

 • Svetovanje pri prometu z nepremičninami
 • Priprava prodajne, menjalne, darilne, izročilne in drugih vrst pogodb o razpolaganju z nepremičninami
 • Vpis v zemljiško knjigo
 • Svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah
 • Urejanje najemnih razmerij

POGODBENO PRAVO

Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi za posameznike:

 

 • Priprava in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne in drugih vrst podgodb

Ustanovitev podjetja v centralni in vzhodni Evropi (CEE)

Za vas pripravimo vse potrebno za ustanovitev podjetja v Sloveniji ali v tujini. Posredujemo vam vsa navodila in postopke ter za vas odpremo podjetje in bančni račun. Od vas potrebujemo samo sodelovanje in enkraten obisk pri notarju, da podpišete ustanovitveni akt.

PRI USTANOVITVI PODJETIJ V TUJINI (IN V SLOVENIJI) PONUJAMO NASLEDNJE STORITVE

Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.

 

 • Priprava Akta o ustanovitvi oz. družbene pogodbe
 • Sodelovanje pri postopkih registracije na sodišču
 • Sodelovanje pri odprtju poslovnega računa
 • Priprava prijave za pridobitev davčne številke, žiga

PO USTANOVITVI PODJETJA NA VAŠO ŽELJO ŠE NAPREJ OSTAJAMO Z VAMI

Priprava poročil za različne ustanove in poslovodstvo, ki dajo pravilne informacije pomembne za nadaljnje načrtovanje in poslovanje.

 • Ponujamo vam vrhunske računovodske storitve (v 14 državah)
 • Omogočamo vam enostavno brezpapirno poslovanje v skladu z najsodobnejšimi rešitvami v informacijski tehnologiji (Unija APP)
 • Svetujemo in pomagamo vam pri nadaljnji rasti

PREVERITE, KAKO LAHKO UNIJA POMAGA VAM!

Prednosti SVETOVANJA na Uniji

Na enem mestu dobite odgovore na vprašanja z različnih področij. Odlično se znajdemo na kar 14 trgih centralne in vzhodne Evrope in nudimo praktične rešitve za optimizacijo dela.

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

Ekipa Unija Consulting

Znanje in izkušnje, ki stojijo na izjemnih strokovnih temeljih in temeljitem poznavanju izzivov, s katerimi se srečujete.

Visoka strokovnost

Visoka strokovnost je temeljni dejavnik, ki vpliva na izbor strokovnjaka za svetovanje s posameznega področja in tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci Unije Consultinga svojo strokovnost potrjujejo tako s formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Več kot 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 urami. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo visoke strokovne standarde.

Pogosto nas vprašate

Vprašanj pri računovodstvu je vedno veliko, a nekatera so pogostejša. Morda je med njimi tudi vaše, zato si jih oglejte spodaj. Če odgovora niste našli, pa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili.

Sklenitev pogodbe določa želene medsebojne pravice in obveznosti med strankami, bodisi B2B bodisi drugo. Pogodbena razmerja pa lahko povzročijo tudi nekatere negotovosti in dodatne stroške, glede na to, kakšne so dejanske obveznosti strank, kaj se zgodi, če druga stranka krši pogodbo, možnosti odpovedi pogodbe, odškodninsko odgovornost, obdavčitev itd. V izogib nepotrebnim tveganjem, davkom in stroškom so tako ustrezne pogodbe, podzakonski predpisi, pravila in protokoli izjemnega pomena.
Pravni skrbni pregled je hkrati preventivni in diagnostični postopek pregleda pravnih razmerij in dokumentacije. Predmet pravnega skrbnega pregleda so običajno vse vrste pravnih področij, na primer gospodarsko in pogodbeno pravo, delovno pravo, kolektivne pogodbe in plačne liste, nepremičnine, (ne)plačilna sposobnost, davčno pravo in drugo. Cilj je ugotoviti in prepoznati morebitna pravna tveganja, izgube, neenakomernost obveznosti ter ugotoviti neskladnost z ustrezno zakonodajo.

Pomembno je, da imate pri ustanavljanju podjetje doma ali v tujini zaupanja vrednega svetovalca, ki bo zagotovil vse storitev na enem mestu.
Naše stranke, podjetja in posamezniki, cenijo našo hitro in celostno pomoč pri registraciji podjetij, posvetovanju o različnih pravnih in davčnih zadevah ter usklajevanju procesa. Z zagotavljanjem virtualne pisarne, administrativne podpore in računovodskih paketov se lahko naše stranke bolje osredotočijo na primarno dejavnost, saj vedo, da je za administrativni del podjetja dobro poskrbljeno.

Deležniki se lahko odločijo zapreti ali spremeniti svoje podjetje, ne glede na razlog.
Unija na vašo zahtevo prevzame celoten postopek likvidacije in deluje kot likvidacijski upravitelj, ali pa zgolj svetuje pri potrebnih vlogah in pri davčnih napovedih ter pomaga pri likvidaciji premoženja.

Svetujemo in vodimo postopek tako pri prodaji kot pri nakupu podjetij. Izkušnje imamo pri vodenju tako prodajnih kot tudi nakupnih procesov. Naše storitve M&A vključujejo finančno analizo, skrbni pregled, pogajanja in pripravo pravnih dokumentov.
V okviru storitev M&A smo za prodajo in nakup podjetij ustanovili digitalno platformo. UnijaHUB je digitalno stičišče med podjetji, ki so naprodaj, in med potencialnimi vlagatelji. Predstavlja celovito in raznoliko platformo, ki lastnikom podjetij odpira nove priložnosti, vlagateljem kaže nove priložnosti, omogoča pa tudi novo in drugačno tržno dinamiko.

Naši strokovnjaki

Pri Uniji se zavedamo, kako pomemben je osebni pristop, zato vas vabimo, da spoznate naše strokovnjake, ki skrbijo za vaše računovodstvo, in si ogledate njihove dosežke.

Koga pokličete, ko se soočate s pomembnimi odločitvami?

Vašega finančnega direktorja na zahtevo, seveda.
Finančni direktor na zahtevo je postopek, pri katerem podjetje najame visoko usposobljenega strokovnjaka za upravljanje svojih finančnih dejavnosti. To je tisti, ki ga pokličete.

Si želite vlagati v Zahodni Balkan?

Mi smo tu kot vaš lokalni vodič.
Kako ustanoviti podjetje, kako zaposlovati ljudi in kako se izogniti napakam, ki jih delajo vaši konkurenti.

Slovenija

dr. Nina Orehek Ručigaj

Hrvaška

Ivan Podgorski Boček

Bosna in Herzegovina

Džejna Mahović

Srbija

Dragana Ašić Ratkovac

Črna gora

Iva Asanović

Macedonija

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

DUE DILIGENCE S SKRBNIM PREGLEDOM POSLOVANJA NAD TVEGANJA

Z vso potrebno skrbnostjo poskrbimo, da je vaše poslovanje ažurno in skladno z zakonodajo, pri tem pa vam s svetovanjem pomagamo ubirati nadaljnje uspešne poslovne korake.

Vas zanima prodaja podjetja in prenos poslovanja?

ŽELITE VEDETI, KAKŠEN JE V RESNICI POSTOPEK?

Za vas smo pripravili priročnik z vsemi potrebnimi informacijami.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO