Krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo

Se morda vendarle obetajo spremembe na področju vodenja evidence delovnega časa?

Na voljo novi mikrokrediti

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T)

Napovedanih 672,4 milijonov evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Obdavčitev posameznikov v primeru prodaje nepremičnine  

Objavljen nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost  pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja

Objavljen je Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje uporabnikov proračuna

Urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev

Do 28. februarja rok za poročanje o kapitalskih dobičkih za fizične osebe

Rok za oddajo napovedi o obrestih, dobičku iz kapitala, dividendah, najemninah in IFI

Obvezni ePobot

Obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka od januarja 2024 dalje

Dvig minimalne plače

Nepovratna sredstva  za pomoč evropskim MSP na področju intelektualne lastnine

Obvestilo o spremembah pri pripravi zahtevkov za refundacijo nadomestil od januarja 2024 dalje

Nov način plačevanja davkov preko eDavkov s Flikom – hitro in preprosto