Svetovanje

Povezujemo znanje in nudimo
učinkovite in praktične rešitve

DAVČNO SVETOVANJE

Davčna optimizacija in praktične rešitve

PRAVNO SVETOVANJE

Priprava in pregled pravne dokumentacije

POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Strateške usmeritve in zmanjšanje tveganj

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Pregled knjiženja in poročil

Prednosti svetovanja na Uniji

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

UNIJA CONSULTING BROŠURA

PRENOS
Vas zanima prodaja podjetja in prenos poslovanja? Želite vedeti kakšen je v resnici postopek? 

Za vas smo pripravili priročnik z vsemi potrebnimi informacijami.

PRENESITE PRIROČNIK

Ekipa Unija Consulting

Blaž Šlemic, mag. posl. ved

blaz.slemic@unija.com

Direktor

ki s svojimi večletnimi izkušnjami na področju poslovnih financ pomaga podjetjem pri optimizaciji poslovanja in financiranju ter svetuje na področju poslovnih odločitev.

Diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved s področja poslovnih financ. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področjih vodenja bančnih poslov, bančnega poslovanja s pravnimi osebami, investicijskega bančništva ter podjetniških financ; izkušnje na pozicijah direktorja podružnice tuje banke, direktorja sektorja za poslovanje s pravnimi osebami in druge funkcije. Bil je član odbora za prestrukturiranje v okviru Združenja bank Slovenije in član odbora za prestrukturiranje v okviru banke, trenutno pa je član Združenja nadzornikov Slovenije. Specialist za področja: poslovne finance, projektno financiranje, finančne analize, financiranja, finančno in poslovno prestrukturiranje.

dr. Nina Orehek Ručigaj

nina.orehek@unija.com

Direktorica, vodja pravnega in davčnega svetovanja

Doktorica prava z opravljenim pravniškim državnim izpitom

Strokovnjakinja za davčno, gospodarsko in delovno pravo. Pokriva vse vrste pravnih vprašanj gospodarskega in obligacijskega prava, insolvenčnih postopkov in delovnega prava, hkrati pa tudi obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino in obdavčitev pravnih oseb z davkom od dohodkov pravnih oseb. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter priročnikov, ter predavateljica na strokovnih posvetih in okroglih mizah.

Kristinka Vukovič

kristinka.vukovic@unija.com

Računovodska in davčna svetovalka

ki svoje znanje in dolgoletne izkušnje predaja kot mentorica računovodjem ter kot predavateljica na strokovnih seminarjih.

Svojo poklicno pot je začela kot predavateljica v srednji šoli, nadaljevala v računovodskem servisu, v ocenjevanju vrednosti podjetij in privatizacijskih postopkih, planiranju in analizi finančnega poslovanja ter organiziranosti računovodske funkcije, kot predavateljica na strokovnih seminarjih s področja računovodstva in davkov ter kot avtorica več priročnikov in mnogih člankov. Nekaj let je bila predsednica regijskega odbora ZRS Podravja, nato članica upravnega odbora ZRS, opravila izpit za davčnega svetovalca pri ZDSS, prejela naziv Računovodja leta 2007. Danes skrbi za strokovne standarde računovodske hiše, prenaša znanje na svoje sodelavce, sodeluje pri svetovanju strankam servisa kot zunanjim naročnikom, piše članke ter sodeluje kot predavateljica na Akademiji IR za gospodarstvo ter uspešno povezuje gospodarsko, davčno in računovodsko teorijo s prakso.

Tadeja Jerič

Pravna in davčna svetovalka

Po izobrazbi je diplomirana pravnica, specializirana je za področje delovnega prava in vseh drugih oblik dela, obdavčitve fizičnih oseb in ostalih davčnih področij.

Pri pravnih in davčnih vprašanjih pomaga tako slovenskim kot tujim strankam. Je avtorica številnih člankov v strokovni reviji Unikum in predavateljica na Inštitutu za računovodstvo.

Anja Premrn

Davčna svetovalka

Je magistrica poslovnih ved in davčna svetovalka.

Tako slovenskim in tujim strankam pomaga pri reševanju davčnih dilem. Je tudi avtorica številnih člankov v strokovni reviji Unikum.

mag. Barbara Guzina

Davčna svetovalka

z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja podjetjem tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Svoje znanje deli kot predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov.

Izkušnje si je pridobila predvsem kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

mag. Rosana Dražnik

Davčna svetovalka

je svoje bogate izkušnje pridobila s svetovanjem strankam na področju slovenskega in mednarodnega davčnega prava. Je tudi predavateljica in avtorica strokovnih člankov z davčno tematiko.

Je magistra davčnega prava z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju davkov. V teh letih si je nabrala bogate izkušnje tako na področju slovenskega kot mednarodnega davčnega prava. Bila je tudi nadomestna članica strokovne skupine za DDV pri Evropski komisiji. Strankam svetuje na področju posrednih in neposrednih davkov in zastopa v postopkih davčno inšpekcijskega nadzora. V letu 2018 je postala predavateljica na Gea College in je priznana svetovalka na seminarjih z davčno tematiko v Sloveniji. Objavlja tudi strokovne članke z davčno tematiko.

mag. Sabina Lamut

Davčna svetovalka

deluje tudi kot sodna izvedenka za področje ekonomija – davki, zato s svojimi mnenji pomaga strankam pri reševanju davčne problematike. Znana je tudi na mednarodnem področju, kjer je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev.

Svojo študijsko pot je začela na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. Po zaključku je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, smer davčnega prava, kjer je pridobila naziv MAGISTRICA ZNANOSTI s področja davčnega prava. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje EKONOMIJA – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj in hkrati pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah, kot tudi pri reševanju njihove davčne problematike, s katero se srečujejo pri poslovanju. Leta 2012 je pridobila tudi licenco davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi članica upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Kot davčna svetovalka je prepoznavna tudi na mednarodnem okolju, saj je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev (European Register of Tax Adviser – www.cfe-eutax.org/register) v okviru mednarodne organizacije CFE- Confédération Fiscale Européenne, preko katere deluje preko 180.000 davčnih svetovalcev.

Lea Mohorič

Junior svetovalka

se izobražuje in nabira izkušnje na poslovno-finančnem in davčnem področju.

.

Dejan Kaligaro

Finančni svetovalec

Ki podjetjem pomaga in svetuje na  področju poslovnih financ.

Podjetjem pomaga in svetuje predvsem pri pripravi poslovnih načrtov, denarnih tokov, napovedi planov poslovanja, ocenjevanju vrednosti podjetij in pridobivanju ter optimizaciji finančnih obveznosti. Je tudi avtor številnih člankov v strokovni reviji Unikum.

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS