Pravno svetovanje2020-01-21T11:30:59+01:00

Pravno svetovanje

Zavedamo se, da imajo vsa pravna razmerja svoje finančne posledice, zato svetujemo pri izbiri ukrepov, ki so najboljši za vas.

GOSPODARSKO PRAVO

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.

statusnopravna vprašanja glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik

statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik

priprava splošnih aktov in pogodb prodaja poslovnih deležev, likvidacija družb

IZVRŠBA IN INSOLVENČNI POSTOPKI

Svetovanje in vlaganje pravnih sredstev pri finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne poravnave ali stečajnega postopka

svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb, prijava terjatve v postopku

vložitev ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev

priprava izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v postopkih zaradi insolventnosti

DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN KADRI

Pomoč pri delovnopravnih vprašanjih, pripravi pogodb in internih aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava

priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela

izdelava internih aktov in pravilnikov

izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih

komunikacija s sindikati

zastopanje v delopravnih sodnih postopkih

zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela

PRAVNI SKRBNI PREGLED

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj. Več o skrbnem pregledu poslovanja podjetja si lahko preberete tukaj.

NEPREMIČNINE

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami.

svetovanje pri prometu z nepremičninami

priprava prodajne, menjalne, darilne, izročilne in drugih vrst pogodb o razpolaganju z nepremičninami

vpis v zemljiško knjigo

svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah

urejanje najemnih razmerij

POGODBENO PRAVO

Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi za posameznike:

priprava in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne in drugih vrst podgodb

Due Diligence
S skrbnim pregledom poslovanja nad tveganja

PREVERITE KAKO
Vas zanima prodaja podjetja in prenos poslovanja? Želite vedeti kakšen je v resnici postopek? 

Za vas smo pripravili priročnik z vsemi potrebnimi informacijami.

PRENESITE PRIROČNIK

Zadnje novice s področja zakonodaje

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS
HITRI KONTAKT
×

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.