Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb

Pri Unija CONSULTING poskrbimo za…

Gospodarsko pravo

GOSPODARSKO PRAVO

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.

 • statusnopravna vprašanja glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
 • statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
 • priprava splošnih aktov in pogodb prodaja poslovnih deležev, likvidacija družb

IZVRŠBA IN INSOLVENČNI POSTOPKI

Svetovanje in vlaganje pravnih sredstev pri finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

 • svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne poravnave ali stečajnega postopka
 • svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb, prijava terjatve v postopku
 • vložitev ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev
 • priprava izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v postopkih zaradi insolventnosti
Izvršba in insolvenčni postopki
Delovna razmerja, plače in kadri

DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN KADRI

Pomoč pri delovnopravnih vprašanjih, pripravi pogodb in internih aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

 • pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava
 • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
 • izdelava internih aktov in pravilnikov
 • izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih
 • komunikacija s sindikati
 • zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih
 • zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela

PRAVNI SKRBNI PREGLED

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj. Več o skrbnem pregledu poslovanja podjetja si lahko preberete TUKAJ.

Pravni skrbni pregled
Nepremičnine

NEPREMIČNINE

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami.

 • svetovanje pri prometu z nepremičninami
 • priprava prodajne, menjalne, darilne, izročilne in drugih vrst pogodb o razpolaganju z nepremičninami
 • vpis v zemljiško knjigo
 • svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah
 • urejanje najemnih razmerij

POGODBENO PRAVO

Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi za posameznike:

 • priprava in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne in drugih vrst podgodb
Pogodbeno pravo

Prednosti SVETOVANJA na Uniji

Na enem mestu dobite odgovore na vprašanja z različnih področij. Odlično se znajdemo na kar 14 trgih centralne in vzhodne Evrope in nudimo praktične rešitve za optimizacijo dela.

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

Ekipa Unija Consulting

Znanje in izkušnje, ki stojijo na izjemnih strokovnih temeljih in temeljitem poznavanju izzivov, s katerimi se srečujete.

Strokovno znanje z izkušnjami

Visoka strokovnost

Visoka strokovnost je temefjni dejavnik, ki vpliva na izbor strokovnjaka za svetovanje s posameznega področja in tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci Unije Consultinga svojo strokovnost potrjujejo tako s formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Več kot 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 urami. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo visoke strokovne standarde.

Naši strokovnjaki

Pri Uniji se zavedamo, kako pomemben je osebni pristop, zato vas vabimo, da spoznate naše strokovnjake, ki skrbijo za vaše računovodstvo, in si ogledate njihove dosežke.

Pogosto nas vprašate

Vprašanj pri računovodstvu je vedno veliko, a nekatera so pogostejša. Morda je med njimi tudi vaše, zato si jih oglejte spodaj. Če odgovora niste našli, pa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili.

Katere so najpogostejše storitve pravnega svetovanja, ki jih nudimo strankam?

Sklenitev pogodbe določa želene medsebojne pravice in obveznosti med strankami, bodisi B2B bodisi drugo. Pogodbena razmerja pa lahko povzročijo tudi nekatere negotovosti in dodatne stroške, glede na to, kakšne so dejanske obveznosti strank, kaj se zgodi, če druga stranka krši pogodbo, možnosti odpovedi pogodbe, odškodninsko odgovornost, obdavčitev itd. V izogib nepotrebnim tveganjem, davkom in stroškom so tako ustrezne pogodbe, podzakonski predpisi, pravila in protokoli izjemnega pomena.
Pravni skrbni pregled je hkrati preventivni in diagnostični postopek pregleda pravnih razmerij in dokumentacije. Predmet pravnega skrbnega pregleda so običajno vse vrste pravnih področij, na primer gospodarsko in pogodbeno pravo, delovno pravo, kolektivne pogodbe in plačne liste, nepremičnine, (ne)plačilna sposobnost, davčno pravo in drugo. Cilj je ugotoviti in prepoznati morebitna pravna tveganja, izgube, neenakomernost obveznosti ter ugotoviti neskladnost z ustrezno zakonodajo.

Želite ustanoviti podjetje?

Pomembno je, da imate pri ustanavljanju podjetje doma ali v tujini zaupanja vrednega svetovalca, ki bo zagotovil vse storitev na enem mestu.
Naše stranke, podjetja in posamezniki, cenijo našo hitro in celostno pomoč pri registraciji podjetij, posvetovanju o različnih pravnih in davčnih zadevah ter usklajevanju procesa. Z zagotavljanjem virtualne pisarne, administrativne podpore in računovodskih paketov se lahko naše stranke bolje osredotočijo na primarno dejavnost, saj vedo, da je za administrativni del podjetja dobro poskrbljeno.

Kako upravljati likvidacijo in druge statusne spremembe?

Deležniki se lahko odločijo zapreti ali spremeniti svoje podjetje, ne glede na razlog.
Unija na vašo zahtevo prevzame celoten postopek likvidacije in deluje kot likvidacijski upravitelj, ali pa zgolj svetuje pri potrebnih vlogah in pri davčnih napovedih ter pomaga pri likvidaciji premoženja.

Ali upravljate tudi M&A?

Svetujemo in vodimo postopek tako pri prodaji kot pri nakupu podjetij. Izkušnje imamo pri vodenju tako prodajnih kot tudi nakupnih procesov. Naše storitve M&A vključujejo finančno analizo, skrbni pregled, pogajanja in pripravo pravnih dokumentov.
V okviru storitev M&A smo za prodajo in nakup podjetij ustanovili digitalno platformo. UnijaHUB je digitalno stičišče med podjetji, ki so naprodaj, in med potencialnimi vlagatelji. Predstavlja celovito in raznoliko platformo, ki lastnikom podjetij odpira nove priložnosti, vlagateljem kaže nove priložnosti, omogoča pa tudi novo in drugačno tržno dinamiko.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

Aktualne novice

30. januarja, 2023

Najemnine od A do Ž

Najemnina je dohodek od oddajanja premoženja v najem. Temeljni predpis, ki ureja najemnine in najemna razmerja, je Obligacijski zakonik, vendar […]

Preberite več
25. januarja, 2023

Unija in GEM iz Krškega odslej na skupni poti

V Uniji se vsak dan trudimo, da računovodstvo dvigamo na višji nivo. Računovodstvo namreč niso zgolj številke. Računovodstvo je veliko […]

Preberite več
25. januarja, 2023

Preverjanje bančnih računov za samostojne podjetnike

V naslednjih mesecih bo Finančna uprava tveganju, da zavezanci poslujejo brez transakcijskega računa, posvetila večjo pozornost. Pomembno je, da, v […]

Preberite več
24. januarja, 2023

Znana je minimalna višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov

V Uradnem listu (št. 7/2023) je bila objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in […]

Preberite več
23. januarja, 2023

Fluktuacija in odhodi strokovnjakov za obračun plač

Zaradi fluktuacije zaposlenih se lahko zgodi, da podjetje s 50 ali več zaposlenimi ostane brez strokovnjaka za obračun plač. Do katerih težav pa lahko pride, če podjetje zapusti edini, ki obračunava plače?

Preberite več
19. januarja, 2023

Kaj je dobro vedeti, ko nas obišče davčni inšpektor

Inšpekcijski pregled je za marsikoga precej stresen dogodek. Včasih je za to kriva bojazen, da bo inšpektor odkril, da dela […]

Preberite več
18. januarja, 2023

Regulacija cen elektrike za MSP

Podjetja so si regulacije cene želela, saj v primerjavi s subvencijami pomeni takojšnje ukrepanje brez birokracije. Kdo so MSP? Po […]

Preberite več
17. januarja, 2023

Obvestilo za fizične osebe, ki so izplačano vrednost za odsvojene delnice prejeli v letu 2022

Obvestilo zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev […]

Preberite več
16. januarja, 2023

Višina minimalne plače v letu 2023

V Uradnem listu številka 4/2023, z dne 13. 1. 2023, je bil uradno objavljen podatek o višini minimalne plače za […]

Preberite več
13. januarja, 2023

Rok za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

Vsi vročitelji vloge za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po ZPGVCEP za 2022 morajo […]

Preberite več