Due diligence

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj. Investitorji morajo vedeti, kaj kupujejo in predvsem, kakšna so tveganja zaradi preteklega poslovanja.

Namen

Namen skrbnega pregleda je preprečiti morebitna negativna presenečenja po nakupu ali investiciji v določeno podjetje. Skrbni pregled podjetja razkrije pravna, davčna, finančna, operativna in druga tveganja.

Najpogostejše vrste skrbnih pregledov so:

Davčni skrbni pregled

Finančni skrbni pregled

Pravni skrbni pregled

Operativni skrbni pregled

Tehnološki skrbni pregled

Komercialni skrbni pregled