Kalkulator za izračun plače

Izberi izračun neto plače za:IZRAČUN NETO PLAČE - čakanje na delo doma

Povprečna bruto plača zadnjih 3 mesecev
Prevoz in prehrana
Kredit
Bonitete
Število vzdrževanih članov

Osnove:

Osnova za dohodnino
1,188.43
Splošna olajšava
291.67
Dohodnina
238.16

Prispevki delavca:

Prispevki za zdravstveno varstvo
6.36% 120.84
Prispevki za SPIZ
15.50% 294.50
Prispevki za zaposlovanje
0.14% 2.66
Prispevki za porodniško varstvo
0.10% 1.90
SKUPAJ PRISPEVKI:
22.10% 419.90

Prispevki delodajalca:

Prispevki za zdravstveno varstvo
6.56% 124.64
Prispevki za SPIZ
8.85% 168.15
Prispevki za zaposlovanje
0.06% 1.14
Prispevki za porodniško varstvo
0.10% 1.90
Prispevki za poškodbe pri delu
0.53% 10.07
SKUPAJ PRISPEVKI:
16.10% 305.90

Skupaj strošek za delodajalca:

2,205.90

Davki in prispevki

963.96

Neto plača

1,241.94

POMEMBNA OPOMBA:
Nekatere kolektivne pogodbe določajo drugačen % čakanja dela na domu.

IZRAČUN NETO PLAČE

Bruto plača
Prevoz in prehrana
Kredit
Bonitete
Število vzdrževanih članov

Osnove:

Osnova za dohodnino
1,188.43
Splošna olajšava
291.67
Dohodnina
238.16

Prispevki delavca:

Prispevki za zdravstveno varstvo
6.36% 120.84
Prispevki za SPIZ
15.50% 294.50
Prispevki za zaposlovanje
0.14% 2.66
Prispevki za porodniško varstvo
0.10% 1.90
SKUPAJ PRISPEVKI:
22.10% 419.90

Prispevki delodajalca:

Prispevki za zdravstveno varstvo
6.56% 124.64
Prispevki za SPIZ
8.85% 168.15
Prispevki za zaposlovanje
0.06% 1.14
Prispevki za porodniško varstvo
0.10% 1.90
Prispevki za poškodbe pri delu
0.53% 10.07
SKUPAJ PRISPEVKI:
16.10% 305.90

Skupaj strošek za delodajalca:

2,205.90

Davki in prispevki

963.96

Neto plača

1,241.94