KALKULATOR ZA OBRAČUN PLATE

NAPOMENA: Ovaj kalkulator vrijedi u onim slučajevima kada se sa zaposlenikom ugovara iznos koji bi on trebao dobiti na ruke bez obzira koliki je porez, odnosno u slučajevima kada iznos koji je isplaćen nije umanjen za porez (npr. topli obrok, regres itd. iznad neoporezivih iznosa) i kada se beneficije koje zaposlenik uživa u dobrima i uslugama smatraju iznosima koji nisu umanjeni za porez.

Molimo unesite ugovorenu isplatu “na ruke”:

KM
Koeficijent ličnog odbitka:

Lični odbici (na mjesečnom nivou):
Tip ličnog odbitka Koeficijent
Osnovni lični odbitak na kojeg ima pravo svako fizičko lice-rezident 1
Osnovni lični odbitak za izdržavanog bračnog druga 0,5
Osnovni lični odbitak za izdržavano prvo dijete 0,5
Osnovni lični odbitak za izdržavano drugo dijete 0,7
Osnovni lični odbitak za izdržavano treće i svako sljedeće dijete 0,9
Osnovni lični odbitak za svakog drugog izdržavanog člana uže familije 0,3
Osnovni lični odbitak za svakog drugog izdržavanja člana uže familije i djecu s invaliditetom 0,3
Sabiranjem Koeficijenata na koje imate pravo po svom statusu dobit ćete ukupni Koeficijent ličnog odbitka koji ćete unijeti u polje – lijevo.

Npr. Ako ste oženjeni i izdržavate bračnog druga i dvoje djece vaš koeficijent je (1+0,5+0,5+0,7) =2,7

Obračunate vrijednosti na bruto platu:

Bruto plata:
Doprinosi iz plata:
Neto plata:
Umanjenja:
Osnovica
Akontacija poreza:
Isplata:

Doprinosi iz i na plate:

Doprinosi iz plata (Na teret uposlenika):
PIO:
Zdravstvo:
Nezaposlenost:

NAJNOVIJE VIJESTI