KALKULATOR ZA OBRAČUN PLATE

NAPOMENA: Ovaj kalkulator vrijedi u onim slučajevima kada se sa zaposlenikom ugovara iznos koji bi on trebao dobiti na ruke bez obzira koliki je porez, odnosno u slučajevima kada iznos koji je isplaćen nije umanjen za porez (npr. topli obrok, regres itd. iznad neoporezivih iznosa) i kada se beneficije koje zaposlenik uživa u dobrima i uslugama smatraju iznosima koji nisu umanjeni za porez.

Molimo unesite ugovorenu isplatu “na ruke”:

KM
Koeficijent ličnog odbitka:

Lični odbici (na mjesečnom nivou):
Tip ličnog odbitka Koeficijent
Osnovni lični odbitak na kojeg ima pravo svako fizičko lice-rezident 1
Osnovni lični odbitak za izdržavanog bračnog druga 0,5
Osnovni lični odbitak za izdržavano prvo dijete 0,5
Osnovni lični odbitak za izdržavano drugo dijete 0,7
Osnovni lični odbitak za izdržavano treće i svako sljedeće dijete 0,9
Osnovni lični odbitak za svakog drugog izdržavanog člana uže familije 0,3
Osnovni lični odbitak za svakog drugog izdržavanja člana uže familije i djecu s invaliditetom 0,3
Sabiranjem Koeficijenata na koje imate pravo po svom statusu dobit ćete ukupni Koeficijent ličnog odbitka koji ćete unijeti u polje – lijevo.

Npr. Ako ste oženjeni i izdržavate bračnog druga i dvoje djece vaš koeficijent je (1+0,5+0,5+0,7) =2,7

Obračunate vrijednosti na bruto platu:

Bruto plata:
Doprinosi iz plata:
Neto plata:
Umanjenja:
Osnovica
Akontacija poreza:
Isplata:

Doprinosi iz i na plate:

Doprinosi iz plata (Na teret uposlenika):
PIO:
Zdravstvo:
Nezaposlenost:

NAJNOVIJE VIJESTI

23. Januara, 2023

Najniža plata u Federaciji povećana za 9,85 posto

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje najniža plata za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u neto iznosu od 596 KM, što predstavlja povećanje za 9,85 posto u odnosu na najnižu platu utvrđenu za 2022. godinu. 

Više
23. Januara, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plata

Usljed fluktuacije zaposlenih može se dogoditi da kompanija koja ima 50 i više zaposlenih ostane bez stručnjaka za obračun plata. Koji su sve to problemi koji mogu da se dogode ukoliko jedina osoba koja obračunava plate napusti kompaniju?

Više
17. Januara, 2023

Vijeće ministara BiH: Donijeta Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, sa oznakom EI kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Više
6. Januara, 2023

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi […]

Više
6. Januara, 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika RS

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 124/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod  preduzetnika.

Više
6. Januara, 2023

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima RS

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.

Više
28. Decembra, 2022

Objavljene izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, banke i neprofitne organizacije

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 102/22 od 23.12.2022. godine objavljene su Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, za banke i druge finansijske organizacije i neprofitne organizacije.

Više
27. Decembra, 2022

Predbilansne radnje za godišnji obračun za 2022. godinu

Pravna lica su dužna uskladiti stari kontni plan sa novim kontnim planom i izvršiti odgovarajuća preknjižavanja sa stanjem na dan 01.01.2022. kako bi se stekli uslovi za unos početnih stanja u nove obrasce.

Više
19. Decembra, 2022

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 100/22 od 16.12.2022. godine objavljene su osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu.

Više
5. Decembra, 2022

Ostvarivanje prava na platu i naknadu plate za rad sa polovinom punog radnog vremena u RS

Za vrijeme korišćenja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena radniku se može isplatiti veći iznos naknade plate od iznosa koji je propisan Zakonom o radu, a koji predstavlja prosječnu platu koju je radnik ostvario u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja prava na rad s polovinom punog radnog vremena.

Više