PRAVNO SAVJETOVANJE

Svjesni smo da svi pravni odnosi imaju svoje finansijske implikacije i zato vam pružamo savjete koji najbolje odgovaraju vašoj praksi.

U Unija CONSULTING brinemo za…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju kompanija i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promjene (podjele, spajanja) kompanija, samostalnih poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udjela, likvidaciji kompanije

IZVRŠENJE I PROVEDBA STEČAJNOG POSTUPKA

Savjetovanje i podnošenje pravnih lijekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji.

 

 • savjetovanje o restrukturiranju poduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savjetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu provjerenih zahtjeva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lijekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, PLATE I ZAPOSLENICI

Pomoć u pitanjima radnopravnih odnosa, priprema ugovora i internih akata, te zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • provođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVJEŠTAJ

Pravno dijagnostički izvještaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procjena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izvještaju poslovanja kompanije možete pročitati ovdje.

NEKRETNINE

Savjetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretninama i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 

 • savjetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamjenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savjetovanje o osnivanju hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje omjera iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savjetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 

 • priprema i pregled prodaje, iznajmljivanja, poslovanja, mandata, licenciranja i drugih vrsta podugovora

OSNIVANJE KOMPANIJE U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EUROPI (CEE)

Pripremamo sve potrebno za osnivanje kompanije u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Pružamo vam sve upute i procedure, a za vas otvaramo kompaniju i bankovni račun. Sve što nam treba od vas je saradnja i jednokratna posjeta notaru radi potpisivanja memoranduma o udruživanju.

KADA OSNIVATE KOMPANIJE U INOSTRANSTVU (I U BiH), NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE

Pravilne i pravovremene poreske prijave neophodne su za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 

 • pripremu Akta o osnivanju ili društveni ugovori, priprema prijave za dobijanje poreskog broja i pečata
 • učešće u sudskim registracijskim postupcima
 • učešće u otvaranju poslovnog računa
 • priprema prijave za dobijanje poreznog broja i pečata

NAKON USPOSTAVLJANJA KOMPANIJE PO VAŠOJ ŽELJI I DALJE OSTAJEMO SA VAMA

Priprema izvještaja za različite institucije i menadžment, koji pružaju tačne informacije važne za daljnje planiranje i poslovanje.

 

 • nudimo vrhunske računovodstvene usluge (u 14 zemalja)
 • omogućavamo vam lako poslovanje bez papira u skladu s najnovijim rješenjima u informacijskoj tehnologiji (APP Union)
 • savjetujemo i pomažemo vam u daljnjem rastu

PROVJERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

PREDNOSTI SAVJETOVANJA U UNIJI

Na jednom mjestu dobivate sve odgovore na pitanja iz različitih područja. Pružamo vrhunske usluge na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA ADRESA PITANJA IZ RAZNIH PODRUČJA

Pravno, računovodstveno, porezno, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Sve vrste savjetovanja u CEE regiji na jednom mjestu. Ponosni smo na veliki tim konsultanata čak u 14 zemalja.

VISOKO STRUČNI KONSULTANTI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNA POMOĆ

Sve svoje klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im u optimizaciji rada.

UNIJA TIM SAVJETNIKA

Znanje i iskustvo utemeljeni na profesionalnim osnovama, kao i temeljito poznavanje izazova s kojima se susrećete.

VISOKA STRUČNOST

Visoka stručnost ključni je faktor koji utječe na izbor stručnjaka za savjetovanje u određenoj oblasti, ali i na povjerenje klijenata. Zaposlenici Unije Consulting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog prosjeka, koji se kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

Često nas pitate

Uvijek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih provjerite u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo da se radi o B2B ili drugim slučajevima. Međutim, ugovorni odnosi mogu uzrokovati i neke neizvjesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta će se dogoditi ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje, odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola, stoga je od izuzetne važnosti izbjeći nepotrebne rizike, poreze i sudske troškove.

Dubinska pravna analiza je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih područja, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i platnog spiska, nekretnina, (ne)solventnosti, poreznog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identificirati nepoštivanje relevantnih zakona.

Prilikom pokretanja kompanije, bilo u zemlji ili u inostranstvu, važno je imati pouzdanog savjetnika koji će vam pružiti sve potrebne usluge na jednom mjestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cijene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savjetovanja o različitim pravnim i poreznim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući virtualnu kancelariju, administrativnu podršku i računovodstvene pakete, naši klijenti se mogu fokusirati na svoju primarnu djelatnost znajući da je administrativni dio posla dobro zbrinut.

Donosioci odluka mogu odlučiti zatvoriti ili promijeniti svoje poslovanje, bez obzira koji je razlog.

Na zahtjev, Unija preuzima cijeli postupak likvidacije i djeluje kao likvidator ili samo pruža savjetodavne usluge s potrebnim prijavama i poreznim povratom te pomaže u likvidaciji imovine.

Savjetujemo i vodimo proces i pri prodaji i kupovini kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge vezane za M&A uključuju finansijske analize, dubinsku analizu, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih ulagača. Predstavlja opsežnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike kompanija, nove mogućnosti za investitore i omogućuje novu dinamiku tržišta.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji se brinu o vašem računovodstvu te pregledate njihova postignuća.

Pred donošenje velikih odluka, koga pozvati?

Naravno, Vašeg CFO na zahtev.
Finansijski direktor na zahtev je proces u kojem kompanija angažuje visokokvalifikovanog stručnjaka da upravlja finansijskim aktivnostima. To je onaj koga zovete.

Želite li da investirate na Zapadnom Balkanu?

Smatrajte nas Vašim lokalnim vodičem.
Kako osnovati kompaniju, kako zaposliti ljude i kako izbeći greške koje prave Vaši konkurenti.

Slovenija

dr. Nina Orehek Ručigaj

Hrvatska

Ivan Podgorski Boček

Bosna i Hercegovina

Džejna Mahović

Srbija

Dragana Ašić Ratkovac

Crna Gora

Iva Asanović

Severna Makedonija

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

DUE DILIGENCE SA PAŽLJIVIM PREGLEDOM OPERACIJA RIZIKA

Sa sveobuhvatnom due dilligence analizom trudimo se da vaše poslovanje bude ažurno i u skladu sa zakonom. Savetujemo vas kako i kada da preduzmete dalje uspešne poslovne korake.

Da li ste zainteresovani za prodaju preduzeća i prenos poslovanja?

ŽELITE DA ZNATE KAKAV JE PROCES ZAISTA?

Za vas smo pripremili priručnik sa svim potrebnim informacijama.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO