POREZNO SAVJETOVANJE

Kao vodeći računovodstveni servis u Sloveniji sa snažnim prisustvom u drugim evropskim zemljama, klijentima pružamo sveobuhvatne i aktuelne porezne savjete iz širokog spektra poreznih područja.

U Unija CONSULTING brinemo za …

TEKUĆE POREZNO SAVJETOVANJE

Porezno savjetovanje sa svim vrstama poreza i doprinosa, uključujući međunarodni prostor:

 • Oporezivanje fizičkih osoba s prihodom
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Porezni odbitak
 • Porez na dodatnu vrijednost
 • Oporezivanje nekretnina
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POREZNIM INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

Kombinujemo opsežna znanja o međunarodnom poreznom zakonodavstvu, uključujući poznavanje računovodstva i zakonskih propisa. Zato vas pripremamo za moguću posjetu inspektora i učestvujemo prilikom inspekcijskih pregleda.

 • Priprema na dolazak inspektora
 • Zastupanja kao ovlašteni u postupku
 • Komunikacija sa poreznim organom
 • Priprema napomena, pritužbi i drugih pravnih sredstava u postupku

TRANSFERNE CIJENE

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se odvija unutar međunarodnih grupa kompanije. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako biste osigurali da Vaše poslovanje bude u skladu sa zakonom.

 • Pregled adekvatnosti transfernih cijena
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cijenama

POREZNI PREGLED DRUŠTVA

Dobivanje informacija koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka odnosno analiza poslovanja kompanije i ocjena trenutnih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovdje.

PROVJERITE KAKO VAM UNIJA SMART ACCOUNTING MOŽE POMOĆI!

PREDNOSTI SAVJETOVANJA U UNIJI

Na jednom mjestu dobivate sve odgovore na pitanja iz različitih područja. Pružamo vrhunske usluge na čak 14 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, porezno, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Savjetovanje za CEE regiju na jednom mjestu. Ponosimo se velikim timom savjetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVJETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALANI TRETMAN

Sve klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im da optimiziraju svoj rad.

UNIJA TIM SAVJETNIKA

Znanje i iskustvo utemeljeni na profesionalnim osnovama, kao i temeljito poznavanje izazova s kojima se susrećete.

VISOKA STRUČNOST

Visoka stručnost ključni je faktor koji utječe na izbor stručnjaka za savjetovanje u određenoj oblasti, ali i na povjerenje klijenata. Zaposlenici Unije Consulting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog prosjeka, koji se kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

Često nas pitate

Uvijek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih provjerite u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Pružamo usluge poreznog savjetovanja u vezi s direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na porezne upite, porezne analize, savjetovanje poduzetnika i pravnih lica radi optimizacije poreza i postizanje zakonskih poreznih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusiramo se na izbjegavanje poreznih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju porezne revizije.

Kada smo angažirani u pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV, analiziramo vaše mogućnosti da ostvarite porezne olakšice i podsticaje i za vas pripremamo potrebnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu bazu i za međunarodno porezno planiranje.

Na samom početku kada ste još u fazi razmišljanja o pokretanju biznisa, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije radi optimizacije vaših poreznih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualan način kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne prijedloge.

Brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak – pružanjem usluga savjetovanja prije nego što odlučite koja je pravna forma za vas, drugi korak – pružamo pravne usluge za osnivanje kompanije I treći korak – dobre računovodstvene i porezne postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Vrlo je važno identificirati porezne rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite provjeriti ispravnost i stanje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i izbjeći nepotrebne kazne te provjeriti ima li prostora za porezne uštede (optimizacija).

Dubinska analiza poreza je dijagnostika poreznih rizika pravnog lica koje je predmet ove analize, kao i identifikacija nepoštivanja relevantnih poreznih zakona. Predmet dubinske analize obično su sve vrste poreznih obaveza, s posebnim naglaskom na porez na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrijednost i porez na dohodak fizičkih lica. Takva provjera zakonitosti poslovanja omogućuje vam kao poreznom obvezniku pravovremeno poduzimanje korektivnih radnji i donošenje relevantnih odluka.

U Uniji pružamo usluge pripreme TP dokumentacije za cijelu regiju na jednom mjestu, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ako pripremamo Master dokument i lokalne dokumente za nekoliko zemalja u regiji. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije TP -a sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Uz pripremu TP dokumentacije, za vas stvaramo TP pravila i savjetodavne usluge, u slučaju da želite provjeriti tokom poslovne godine jeste li na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim stranama.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji se brinu o vašem računovodstvu te pregledate njihova postignuća.

Pred donošenje velikih odluka, koga pozvati?

Naravno, Vašeg CFO na zahtev.
Finansijski direktor na zahtev je proces u kojem kompanija angažuje visokokvalifikovanog stručnjaka da upravlja finansijskim aktivnostima. To je onaj koga zovete.

Želite li da investirate na Zapadnom Balkanu?

Smatrajte nas Vašim lokalnim vodičem.
Kako osnovati kompaniju, kako zaposliti ljude i kako izbeći greške koje prave Vaši konkurenti.

Slovenija

dr. Nina Orehek Ručigaj

Hrvatska

Ivan Podgorski Boček

Bosna i Hercegovina

Džejna Mahović

Srbija

Dragana Ašić Ratkovac

Crna Gora

Iva Asanović

Severna Makedonija

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

DUE DILIGENCE SA PAŽLJIVIM PREGLEDOM OPERACIJA RIZIKA

Sa sveobuhvatnom due dilligence analizom trudimo se da vaše poslovanje bude ažurno i u skladu sa zakonom. Savetujemo vas kako i kada da preduzmete dalje uspešne poslovne korake.

Da li ste zainteresovani za prodaju preduzeća i prenos poslovanja?

ŽELITE DA ZNATE KAKAV JE PROCES ZAISTA?

Za vas smo pripremili priručnik sa svim potrebnim informacijama.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO