KADROVSKE STORITVE ZA PODJETJA

Uspešno kadrovanje in nadzor nad kadri sta vse bolj pomembna, terjata pa tudi vse več časa. Dosledno in sistematično delovanje kadrovske službe je izjemnega pomena za nemoteno delo podjetja. Pri Uniji poskrbimo za vaše kadrovske evidence in vse ostale dokumente, ažurno pa vas obveščamo tudi o novostih s področja kadrovanja.

Pri Uniji za vas poskrbimo za …

KADROVSKE EVIDENCE

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti vse delodajalce zavezuje k vodenju določenih evidenc o zaposlenih, stroških dela, delovnem času. Podatke zaposlenih je potrebno ustrezno zavarovati. Spremljanje vseh kadrovskih evidenc lahko zaupate našim strokovnjakom.

PRIPRAVA INTERNIH DELOVNO PRAVNIH AKTOV PODJETJA

  • Obvezni interni akti: sistemizacija, ocena tveganja, zdravstvena ocena tveganja, alkoholiziranost, druge substance, trpinčenje, nadlegovanje (mobing), varovanje osebnih podatkov, promocija zdravja
  • Ostali neobvezni akti: pravilnik o plačah, nagrajevanju, notranja pravila o določanju letnega dopusta, pravilnik o uporabi službenih vozil

PRIPRAVA IZVEDBENIH AKTOV TER DRUGO KADROVSKO SVETOVANJE IN POMOČ

  • Pogodbe o zaposlitvi
  • Pogodba o štipendiranju
  • Pogodba o izobraževanju ob delu
  • Prijava zaposlenih v obvezno zavarovanje
  • Obvestilo o letnem dopustu
  • Pogodba o uporabi službenega vozila v zasebne namene
  • Razna obvestila zaposlenim

KADROVSKE NOVICE

Obveščamo vas o novostih na področju zavezujoče kolektivne pogodbe, zakona o delovnih razmerjih ter ostalih zakonih in predpisih, ki se dotikajo obveznosti in pravic zaposlenih in ostalih pogodbenih sodelavcev (avtorji, podjemniki, študentje, …).

Vodenje personalnih map za zaposlene

Ažurna in celovita kadrovska evidenca s pripadajočo dokumentacijo na enem mestu je osnovni pogoj za delo kadrovske službe in učinkovita podpora ob morebitnem obisku delovnega inšpektorja. Z ekipo izkušenih strokovnjakov vam priskočimo na pomoč, tako da:

podpremo vaše poslovanje in prevzamemo skrb za zakonsko usklajenost vaše kadrovske funkcije z vodenjem personalnih map

pomagamo pri vzpostavitvi zakonsko potrebnih evidenc, pripravi obveznih pravilnikov, organizaciji pregledov in usposabljanj za vaše zaposlene, kot tudi z obveščanjem zaposlenih o letnem dopustu

pregledamo vaše evidence in vas še pred obiskom inšpektorja opozorimo na pomanjkljivosti in odstopanja od zakonskih zahtev

Spremljanje vseh kadrovskih evidenc lahko zaupate našim strokovnjakom: potek pogodb za določen čas, obveščanje zaposlenih glede pravice do letnega dopusta, dinamiko opravljanja preventivnih zdravniških pregledov, izpitov iz varstva pri delu, …

STE NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

ZAMENJAJTE RAČUNOVODSKI SERVIS!

RAČUNOVODSKI SERVIS UNIJA

Računovodski servis Unija je mednarodna računovodska hiša, ki jo odlikujejo visoko kakovostne storitve računovodstva in svetovanja ter napredne IT rešitve.

Za optimizacijo poslovanja naših strank smo razvili napredni sistem Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, ki povezuje ključne storitve: računovodstvo, IT rešitve in svetovanje. Z napredno obdelavo podatkov, našim strankam zagotavljamo zanesljiv vpogled v prilagojena poročila, ki predstavljajo sodobno orodje pri njihovem poslovnem odločanju.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO