Kadrovske storitve
za podjetja

KADROVSKE EVIDENCE

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti vse delodajalce zavezuje k vodenju določenih evidenc o zaposlenih, stroških dela, delovnem času. Podatke zaposlenih je potrebno ustrezno zavarovati. Spremljanje vseh kadrovskih evidenc lahko zaupate našim strokovnjakom.

PRIPRAVA INTERNIH DELOVNO PRAVNIH AKTOV PODJETJA
Obvezni interni akti: sistemizacija, ocena tveganja, zdravstvena ocena tveganja, alkoholiziranost, druge substance, trpinčenje, nadlegovanje (mobing), varovanje osebnih podatkov, promocija zdravja.
Ostali neobvezni akti: pravilnik o plačah, nagrajevanju, notranja pravila o določanju letnega dopusta, pravilnik o uporabi službenih vozil.
PRIPRAVA IZVEDBENIH AKTOV TER DRUGO KADROVSKO SVETOVANJE IN POMOČ
pogodbe o zaposlitvi,
pogodba o štipendiranju,
pogodba o izobraževanju ob delu,
prijava zaposlenih v obvezno zavarovanje,
obvestilo o letnem dopustu,
pogodba o uporabi službenega vozila v zasebne namene,
razna obvestila zaposlenim.
KADROVSKE NOVICE

Obveščamo vas o novostih na področju zavezujoče kolektivne pogodbe, zakona o delovnih razmerjih ter ostalih zakonih in predpisih, ki se dotikajo obveznosti in pravic zaposlenih in ostalih pogodbenih sodelavcev (avtorji, podjemniki, študentje…).

Vodenje personalnih map za zaposlene

Ažurna in celovita kadrovska evidenca s pripadajočo dokumentacijo na enem mestu je osnovni pogoj za delo kadrovske službe in učinkovita podpora ob morebitnem obisku delovnega inšpektorja. Z ekipo izkušenih strokovnjakov vam priskočimo na pomoč, tako da:

podpremo vaše poslovanje in prevzamemo skrb za zakonsko usklajenost vaše kadrovske funkcije z vodenjem personalnih map,

pomagamo pri vzpostavitvi zakonsko potrebnih evidenc, pripravi obveznih pravilnikov, organizaciji pregledov in usposabljanj za vaše zaposlene, kot tudi z obveščanjem zaposlenih o letnem dopustu,

pregledamo vaše evidence in vas še pred obiskom inšpektorja opozorimo na pomanjkljivosti in odstopanja od zakonskih zahtev.

Spremljanje vseh kadrovskih evidenc lahko zaupate našim strokovnjakom: potek pogodb za določen čas, obveščanje zaposlenih glede pravice do letnega dopusta, dinamiko opravljanja preventivnih zdravniških pregledov, izpitov iz varstva pri delu…

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS