U Uniji brinemo za…

LJUDSKI RESURSI

Zakon o radu obvezuje sve poslodavce da vode određene evidencije o zaposlenima, troškovima rada i radnom vremenu. Podaci o zaposlenima moraju biti na odgovarajući način osigurani. Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima.

PRIPREMA UNUTRAŠNJIH RADNIH AKATA KOMPANIJE

  • Obavezni interni akti: sistematizacija, procjena rizika, procjena zdravstvenog rizika, alkoholizam, druge stvari, uznemiravanje (mobing), zaštita ličnih podataka, promocija zdravlja.
  • Ostali neobavezni akti: pravilnik o platama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjeg odmora, pravila o korištenju službenih vozila.

PRIPREMA IMPLEMENTACIONIH AKATA I DRUGIH KADROVSKIH SAVJETA I POMOĆI

  • Ugovori o radu
  • Ugovor o stipendiji
  • Ugovor o obrazovanju na radu,
  • Prijava radnika na obavezno osiguranje
  • Obaviještenje o godišnjem odmoru
  • Ugovor o korištenju službenog automobila u privatne svrhe,
  • Razne obaviještenja zaposlenima

NOVOSTI IZ OBLASTI LJUDSKIH RESURSA

Želimo vas obavijestiti o novostima na području obavezujućeg kolektivnog ugovora, Zakona o radnim odnosima i drugih zakona i propisa koji se odnose na obveze i prava zaposlenih i drugih ugovorenih zaposlenih (autori, preduzetnici, studenti).

VOĐENJE PERSONALNIH DOSIJEA ZA ZAPOSLENE

Ažurna i opsežna kadrovska evidencija s popratnom dokumentacijom na jednom mjestu osnovni je uslov za rad službe za ljudske resurse i efikasna podrška u slučaju posjete inspektora rada. S timom iskusnih stručnjaka, u pomoć vam dolazimo:

Podržavamo vaše poslovanje i brinemo se o zakonskoj usklađenosti vaše kadrovske službe sa upravljanjem personalnim dosijeima, npr.

Pomažemo u uspostavljanju zakonom propisane evidencije, pripremamo obavezne pravilnike, organizujemo preglede i obuku za vaše zaposlene, kao i informišemo zaposlene o godišnjem odmoru

Pregledavamo vašu evidenciju i upozoravamo vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih zahtjeva prije posjete inspekcije.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima: tok ugovora na određeno vrijeme, informisanje zaposlenog o pravu na godišnji odmor, dinamiku obavljanja preventivnih zdravstvenih pregleda, preglede zaštite na radu …

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija prisutan je na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

31. January, 2023

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijelno osiguranje koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 152/22 dana 30.12.2022. godine, na snagu su stupile određene izmjene i dopune Zakona.

Više
31. January, 2023

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

Dana 30.12.2022. godine stupio je na snagu Opšti kolektivni ugovor, koji će se primjenjivati na sve poslodavce u Crnoj Gori.

Više
24. January, 2023

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Službeni list Crne Gore, broj 152/22 od […]

Više
23. January, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada

Fluktuacija zaposlenih u firmama Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz firme. Fluktuacija zaposlenih […]

Više
8. December, 2022

Posljedice u slučaju ne dostavljanja studije o transfernim cijenama

Raspon kazni za pravno lice za eventualno nepoštovanje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“ZoPD“) kreću se između 1.000 i 20.000 eura, a za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 500 do 2.000 eura.

Više
8. December, 2022

Šta je potrebno za studiju o transfernim cijenama?

Mogućnosti za nastanak greške pri izradi dokumentacije su nažalost velike i moguće na bilo kom od većeg broja koraka koje je potrebno proći da bi se napravila kvalitetna analiza i dokumentacija o transfernim cijenama.

Više
7. December, 2022

Ko je obavezan imati studiju o transfernim cijenama?

Zakonska odredba koja je početkom ove godine stupila na snagu donosi novu obavezu pripreme studije o transfernim cijenama za periode […]

Više
7. December, 2022

Šta nam donosi Zakon o transfernim cijenama?

U skladu sa zakonskim odredbama , poreski obveznici Crne Gore su prilikom godišnje prijave poreza na dobit obavezni iskazati prihode i rashode po osnovu transakcija sa povezanim licima. Takođe, obavezni su i objelodaniti poreska prilagođavanja na osnovu analize TP dokumentacije.

Više
17. November, 2022

Da li obračun zarada povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o zaradama, svaki pojedinac želi da iznos njegove zarade ostane tajni podatak i kompanije su dužne osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini zarade i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna zarada, kao rješenje koje može da zadovolji sve zahtjeve zaposlenih i njihovih poslodavaca.

Više
16. September, 2022

Prijavite se na Unija Challenge za studente

Ostvarili smo brojne pomake u profesionalnim i tehničkim oblastima i uspostavili nove standarde poslovanja. Upravo zbog toga želimo pomoći i mladima da pored svog formalnog obrazovanja steknu vještine koje će im koristiti u poslovnom svijetu. Jedna od takvih načina su i ovakva takmičenja.

Više