23. January, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada

Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz firme. Fluktuacija zaposlenih je normalan, a u nekim slučajevima i poželjan proces. Definiše se kao samoinicijativno napuštanje firme od strane zaposlenih. Fluktuacija zaposlenih do 15% nije nešto što treba da brine poslodavca. Odlazak zaposlenih omogućava da u kompaniju dođu novi zaposleni sa novim znanjima i idejama.

Više...