14. June, 2022

Due diligence analiza

Pažljiv pregled (due diligence) ili analiza poslovanja vrši se iz različitih razloga, npr. zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese kompanije i dobijanja informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja kompanije od strane novog investitora i sl.) ili za dobijanje procjene tekućih i budućih rizika poslovanja kojima je kompanija izložena.

Više...