1. October, 2023

Računovođa savjetnik – spasitelj vašeg poslovanja

Računovođa savjetnik nije tipičan računovođa koji radi samo određene računovodstvene poslove. Svi smo upoznati sa glavnim obavezama računovođe od podnošenja poreza do pretvaranja papirnih čekova. Od računovođa se već dugo očekuje da rade crno-bijele. Ali to je samo površina. Dokumentovanje složenih procesa i učešće u većoj šemi zahtjeva da računovođe, ne samo da završe računovodstveni posao, već i da postanu veći dioo vašeg poslovanja i njegovih procesa.

Više...
25. September, 2023

Međunarodne računovodstvene usluge: Umjetnost globalizacije

Međunarodne računovodstvene usluge postaju sve popularnije kako se sve veći broj preduzeća širi na globalno tržište. Velika je korist u prelasku granica i kultura, jer garantuje novu publiku i nove načine rada. Međunarodne računovodstvene usluge pomažu ovim preduzećima da se nose sa svakodnevnim potrebama za finansijskim izvještavanjem, finansijskim računovodstvom, obračunom zarada i još mnogo toga.

Više...

Prvo srečanje slovenskih računovodij,