RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA I SREDNJA PREDUZEĆA

Za ispravnost i tačnost podataka navedenih u bilansu odgovoran je direktor firme. Zato je veoma važno kome ste dali povjerenje pri vođenju poslovnih knjiga i izradi finansijskih izvještaja.

U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i poreske knjige podloga su za sastavljanje finansijskih izvještaja, izjava i poreskih prijava.

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreskih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV)
 • online savjetovanje 
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama)

IZVJEŠTAVANJE (FINANSIJSKI ISKAZI I IZVJEŠTAJI)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama i vaše interne izvještaje potrebne za menadžment, kontrolu i donošenje odluka.

 

 • priprema internih izvještaja shodno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izvještaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izvještaja (izvještaji propisani zakonom: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanom toku, drugi zakonom propisani izvještaji, bilješke i uvidi)

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog poreza za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i predavati zahtjeve, projekcije i poreske prijave

 

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreskih knjiga i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • izrada prijave poreza na dobit po osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza na dobit pravnih osoba
 • vođenje evidencije za potrebe obračuna godišnjeg poreza (npr. evidencija pokrića poreskih gubitaka, korištenje poreskih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda porijeklom u Crnoj Gori (npr. pri isplati dividenda, kamata, naknada, zakupnina…) i pomoć pri korištenju beneficija prema međunarodnim sporazumima
 • izrada drugih poreskih prijava i obračuna

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga obavljate i vi, ali je korisno izvršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovne i poreske knjige,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola adekvatnosti procjene i prikazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama klijenata
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija i donošenja važnih poslovnih odluka

KALKULATOR OBRAČUNA ZARADA

Računovodstvo je mnogo više od brojeva – ono je univerzalni jezik poslovanja.

Prednosti računovodstva na Uniji

Nigdje drugo nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbjednosti informacija, visoko obučeni profesionalci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg biznisa, posvećujemo vam se u potpunosti i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro firme do računovodstva onih međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružene usluge obezbijeđen je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA- ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKI PROFESIONALNI STANDARD

Visoko kvalifikovano stručno osoblje koje se stalno obrazuje – više od 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je iznad evropskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije koje nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNO PRISUSTVO

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja centralne i istočne Evrope

SAVJETOVANJE

Sve na jednom mjestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savjetovanje

JESTE LI NEZADOVOLJNI TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMIJENITE RAČUNOVODSTVENU USLUGU!

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija prisutan je na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO