U Uniji za vas brinemo za…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i poreske knjige podloga su za sastavljanje finansijskih izvještaja, izjava i poreskih prijava.

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreskih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV)
 • Online savjetovanje klijenata o usklađenosti dodokumenata sa poreskim zakonodavstvom (pri izdavanju računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna i drugih ugovora i dokumenata) i podrška pri poslovanju firme (informisanje, izrada izvještaja)
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama)

IZVJEŠTAVANJE (FINANSIJSKI ISKAZI I IZVJEŠTAJI)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama i vaše interne izvještaje potrebne za menadžment, kontrolu i donošenje odluka.

 • priprema internih izvještaja shodno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izvještaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izvještaja (izvještaji propisani zakonom: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanom toku, drugi zakonom propisani izvještaji, bilješke i uvidi)

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog poreza za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i predavati zahtjeve, projekcije i poreske prijave

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreskih knjiga i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • izrada prijave poreza na dobit po osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza na dobit pravnih osoba
 • vođenje evidencije za potrebe obračuna godišnjeg poreza (npr. evidencija pokrića poreskih gubitaka, korištenje poreskih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda porijeklom u Crnoj Gori (npr. pri isplati dividenda, kamata, naknada, zakupnina…) i pomoć pri korištenju beneficija prema međunarodnim sporazumima
 • izrada drugih poreskih prijava i obračuna

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga obavljate i vi, za šta je korisno izvršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovne i poreske knjige,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola adekvatnosti procjene i prikazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama klijenata
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija i donošenja važnih poslovnih odluka

Prednosti računovodstva na Uniji

Nigdje drugo nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbjednosti informacija, visoko obučeni profesionalci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro firme do računovodstva onih međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružene usluge obezbijeđen je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKI PROFESIONALNI STANDARDI

Visoko kvalifikovano stručno osoblje koje se stalno obrazuje – više od 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je iznad evropskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije prevazilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNO PRISUSTVO

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja centralne i istočne Evrope

SAVJETOVANJE

Sve na jednom mjestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savjetovanje

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija prisutan je na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM