RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA I SREDNJA PODUZEĆA

Za ispravnost i istinitost podataka iskazanih u bilanci odgovoran je direktor tvrtke. Stoga je od velike važnosti znati kome ste povjerili vođenje računa i izradu financijskih izvješća.

U DATA-LINK Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Financijsko računovodstvo i porezne knjige osnova su za sastavljanje financijskih izvještaja, izjava i povrata poreza:

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi te istovremeno u bilanci klijenata i dobavljača;
 • vođenje registra osnovnih sredstava;
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom;
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV);
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa s poreznim zakonodavstvom (pri ispostavi računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna te drugih ugovora i dokumenata) i potpora pri poslovanju tvrtke (informiranje, izrada izvještaja);
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).
 • pri pružanju računovodstvenih usluga koristimo se različitim programskim rješenjima kao što su Pantheon, SAP, MS Dynamics NAV, SAOP, 4D Wand, Virga,.

IZVJEŠTAVANJE (FINANCIJSKA IZVJEŠĆA)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane financijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama te vaša interna izvješća potrebna za menadžment, kontrolu i donošenje odluka:

 • priprema internih izvještaja sukladno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje),
 • vođenje registra osnovnih sredstava,
 • Izrada zakonski propisanih izvješća za državnu statistiku
 • priprema godišnjih financijskih izvještaja (izvješća propisana zakonom: bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, druga zakonom propisana izvješća, bilješke i uvidi).

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog oblika poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te predavati zahtjeve, projekcije i poreznu prijavu:

 

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u,
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije sukladno propisima o PDV-u,
 • izrada prijave poreza na dobit temeljem poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih osoba,
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica),
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda s ishodištem u Hrvatskoj (npr. pri isplati dividenda, kamata, pristojbi, najamnina…) te pomoć pri korištenju pogodnosti temeljem međudržavnih sporazuma,
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga također se obavlja kod vas, za što je korisno provesti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovnim i poreznim knjigama,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola primjerenosti procjene i iskaza stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi te pomoćnim knjigama naručitelja,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i financija te donošenja važnih poslovnih odluka.

KALKULATOR OBRAČUNA PLATA

Računovodstvo je mnogo više od brojeva – ono je univerzalni jezik poslovanja.

Prednosti računovodstva u Data-Link Uniji Smart Accounting

Nigdje drugdje nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: pružanje certificirane usluge visoke kvalitete, najviši standard informacijske sigurnosti, visokoobrazovani stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro tvrtke do računovodstva za tvrtke međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠE KVALITETE – ISO STANDARD 9001

Visoka kvaliteta pružene usluge osigurana je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠA RAZINA ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKOKVALIFICIRANI STRUČNJACI

Visokokvalificiran stručni kadar koji se stalno obrazuje – više od 100 sati treninga po zaposleniku godišnje, što je iznad europskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visoka razina porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Središnje i Istočne Europe (CEE).

SAVJETOVANJE

Sve na jednome mjestu: porezno, računovodstveno, poslovno i financijsko savjetovanje.

 

NEZADOVOLJNI STE VAŠIM TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMIJENITE RAČUNOVODSTVENI SERVIS!

RAČUNOVODSTVENI SERVIS DATA-LINK UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO