U Data-Link Uniji za vas brinemo o…

 

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Financijsko računovodstvo i porezne knjige podloga su za sastavljanje financijskih izvještaja, izjava i povrata poreza:

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi te istovremeno u bilanci klijenata i dobavljača;
 • vođenje registra osnovnih sredstava;
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom;
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV);
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa s poreznim zakonodavstvom (pri ispostavi računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna te drugih ugovora i dokumenata) i potpora pri poslovanju tvrtke (informiranje, izrada izvještaja);
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).
 • pri pružanju računovodstvenih usluga koristimo se različitim programskim rješenjima kao što su Pantheon, SAP, MS Dynamics NAV, SAOP, 4D Wand, Virga,..

IZVJEŠTAVANJE (FINANCIJSKA IZVJEŠĆA)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane financijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama te vaša interna izvješća potrebna za menadžment, kontrolu i donošenje odluka:

 • priprema internih izvještaja sukladno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje),
 • vođenje registra osnovnih sredstava,
 • izrada zakonom propisanih izvješća za potrebe nacionalne statistike,
 • priprema godišnjih financijskih izvještaja (izvješća propisana zakonom: bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, druga zakonom propisana izvješća, bilješke i uvidi).

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog oblika poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te predavati zahtjeve, projekcije i poreznu prijavu:

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u,
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije sukladno propisima o PDV-u,
 • izrada prijave poreza na dobit temeljem poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih osoba,
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica),
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda s ishodištem u Hrvatskoj (npr. pri isplati dividenda, kamata, pristojbi, najamnina…) te pomoć pri korištenju pogodnosti temeljem međudržavnih sporazuma,
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga također se obavlja kod vas, za što je korisno vršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovnim i poreznim knjigama,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola primjerenosti procjene i iskaza stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi te pomoćnim knjigama naručitelja,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i financija te donošenja važnih poslovnih odluka.

Prednosti računovodstva u Data-Link Uniji Smart Accounting

Nigdje drugdje nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: pružanje certificirane usluge visoke kvalitete, najviši standard informacijske sigurnosti, visokoobrazovani stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro tvrtke do računovodstva za tvrtke međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠE KVALITETE – ISO STANDARD 9001

Visoka kvaliteta pružene usluge osigurana je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠA RAZINA ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKOKVALIFICIRANI STRUČNJACI

Visokokvalificiran stručni kadar koji se stalno obrazuje – više od 100 sati treninga po zaposleniku godišnje, što je iznad europskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visoka razina porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Središnje i Istočne Europe (CEE).

SAVJETOVANJE

Sve na jednome mjestu: porezno, računovodstveno, poslovno i financijsko savjetovanje.

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO

 

NAJNOVIJE VIJESTI

19. rujna, 2023

Porez na dodanu vrijednost (PDV) po naplaćenim naknadama

Ukoliko vam je prihod prethodne godine bio manji od 1.990.842,13 eura, najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine možete odabrati želite li da vam se PDV oporezuje po naplaćenoj realizaciji tj. po naplaćenim računima  u toj godini.

Više
7. rujna, 2023

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o ograničenjima rada na izdvojenom radnom mjestu i rada na daljinu

Pročitajte Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o ograničenjima rada na izdvojenom radnom mjestu i rada na daljinu i sve o zabrani rada trgovina u dane blagdana.

Više
7. rujna, 2023

Obračun plaća – ovdje ispravno izračunajte svoju plaću

S obračunom plaća  ste se sigurno susreli tijekom rada u raznim tvrtkama. Nepravilno obračunata plaća veliki je problem mnogih zaposlenika. Razlog tome može biti nedovoljno poznavanje zakona, neprofesionalizam ili nemar.

Više
21. kolovoza, 2023

Izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Dana 28. travnja 2023. godine u Narodnim novinama objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta […]

Više
15. kolovoza, 2023

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Dokumente koristimo kao dokaz o nastalom poslovnom događaju, te su temelj za knjiženje u poslovnim knjigama i osnova za evidentiranja u poreznim knjigama. Bez dokumentacije ne bi bila moguća niti naknadna provjera istinitosti poslovnih događaja, te njihov porezni učinak. Upravo iz toga razloga svaki porezni obveznik dužan je čuvati poslovnu dokumentaciju koja se ostvari tijekom poslovanja u rokovima propisanim računovodstvenim, poreznim, carinskim, deviznim, i dr. propisima pa se tu često i postavlja pitanje koji su rokovi čuvanja pojedine poslovne dokumentacije.

Više
14. srpnja, 2023

POREZ PO ODBITKU – UPUTA ZA KLIJENTE

Porez po odbitku je porez koji se plaća pri isplati određenih usluga odnosno kamata inozemnim pravnim osobama. Drugim riječima, to […]

Više
12. srpnja, 2023

Sniženje cijena s poreznog i računovodstvenog motrišta

Kod sezonskog sniženja prema čl.19 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 19/22.) postoje posebni oblici prodaje kao što su […]

Više
5. srpnja, 2023

Osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću u Srbiji

Ukoliko želite otvoriti/osnivati društvo s ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji potrebno je slijediti odgovarajuću proceduru kao i pribaviti i pripremiti odgovarajuću dokumentaciju. Kako bismo Vam uštedjeli vrijeme i približili proces osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji, pripremili smo pregled najvažnijih podataka vezanih za ovaj proces.

Više
4. srpnja, 2023

Otvaranje tvrtke u Sjevernoj Makedoniji

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Sjevernoj Makedoniji slijedi utvrđenu proceduru. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri prikupili smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Sjevernoj Makedoniji, a mi ćemo Vam rado pomoći u samoj proceduri tako da da možete što prije pokrenuti posao u Makedoniji. Također, nudimo Vam administrativno vođenje tvrtke.

Više
29. lipnja, 2023

Izmjene poreznih propisa u 2023. godini

Trenutno su u procesu pregovori o predloženim promjena poreznih propisa za 2023. godinu. Predstavljenim promjenama Vlada Republike Hrvatske ima za […]

Više