RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Za pravilnost in resničnost podatkov v bilanci je odgovoren direktor podjetja. Izjemnega pomena je torej, da veste, komu ste zaupali vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih izkazov.

Pri Uniji za vas poskrbimo za …

VODENJE RAČUNOVODSTVA

Finančno računovodstvo in davčne knjige so podlaga za sestavitev računovodskih poročil, izkazov in davčnih obračunov.

 

 • Evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in hkrati v saldakonte kupcev in dobaviteljev
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Pomoč pri vodenju vaših pomožnih knjig (npr. trgovske knjige, materialnega knjigovodstva, obračunov potnih nalogov, blagajniške knjige) in usklajevanju z glavno knjigo
 • Vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc (za zavezance za posamezne davke, npr. za DDV)
 • Sprotno svetovanje strankam o skladnosti listin z davčno zakonodajo (pri izstavitvi računov, pri likvidaciji prejetih računov in obračunov, potnih obračunov in drugih pogodb ter listin) ter podpora poslovanju stranke (informiranje, zagotavljanje poročil)
 • Svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev (pri pomembnejših poslovnih odločitvah)

POROČANJE (RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA)

Na podlagi poslovnih knjig pripravimo predpisane računovodske izkaze, poročila drugim državnim inštitucijam ter vaša interna poročila, ki jih potrebujete pri vodenju, nadzoru in sprejemanju odločitev.

 • Izdelava notranjih poročil glede na potrebe stranke (za management, za lastnike, koncernsko poročanje)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Izdelava predpisanih poročil za državno statistiko, Ajpes, Banko Slovenije
 • Izdelava letnih računovodskih izkazov (z zakonom predpisana poročila: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, druga z zakonom predpisana poročila, pojasnila in vpogledi)

DAVČNI OBRAČUNI

Vsak poslovni subjekt je zavezanec za najmanj enega od davkov, za kar je potrebno voditi predpisane knjige ali evidence ter oddajati vloge, napovedi in davčne obračune.

 

 • Obračun DDV in drugi predpisani obračuni po zakonu o DDV
 • Vodenje davčnih knjig in evidenc po predpisih o DDV
 • Izdelava obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti ali obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • Vodenje evidenc za letni davčni obračun (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav)
 • Obračun davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji (npr. pri izplačilu dividend, obresti, licenčnin, najemnin …) ter pomoč pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov
 • Izdelava drugih davčnih napovedi in obračunov

POROČANJE (RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA)

Del računovodske funkcije se opravi tudi pri vas, za kar je koristno izvesti notranje kontrole.

 

 • Pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige
 • Kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi
 • Kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika
 • Računovodsko svetovanje pri organiziranju računovodstva in financ ali pri sprejemanju pomembnejših poslovnih odločitev

KALKULATOR ZA IZRAČUN PLAČE

Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla.

Prednosti računovodstva na Uniji

Nikjer drugje ne boste našli na enem mestu vsega, kar potrebujete: certificirano visoke kakovosti izvajanja storitev, najvišji standard varovanja informacij, visoko usposobljene strokovnjake in celovite računovodske rešitve. Ne glede na velikost vašega podjetja se vam posvetimo v celoti in temeljito.

CELOVITA RAČUNOVODSKA REŠITEV NA ENEM MESTU

Od knjiženja, kontrole in svetovanja do priprave poročil. Od računovodstva za mikro podjetja do računovodstva za mednarodna podjetja.

NAJVIŠJA KAKOVOST STORITEV- STANDARD ISO 9001

Visoko kakovost izvajanja storitev zagotavlja certifikat ISO 9001:2015.

NAJVIŠJI NIVO ZAŠČITE INFORMACIJ- STANDARD ISO 27001

Smo prvi računovodski servis v Sloveniji, ki lahko svoj način varovanja informacij dokaže s tako zahtevnim standardom kot je ISO 27001.

VISOKI STROKOVNI STANDARDNI

Visoko usposobljen strokovni kader, ki se nenehno izobražuje – preko 100 ur letnega usposabljanja na zaposlenega, kar krepko presega evropsko povprečje.

Z NAMI BOSTE VARNI

Visoka stopnja davčne varnosti naročnikov je naše osnovno vodilo.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije, ki presega tradicionalne okvire računovodstva in bolje izkorišča potenciale zbranih podatkov.

MEDNARODNA PRISOTNOST

Celovita računovodska storitev v 14 državah v CEE regiji (Centralna in Vzhodna Evropa).

SVETOVANJE

Vse na enem mestu: davčno, pravno, računovodsko, poslovno in finančno svetovanje.

STE NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

ZAMENJAJTE RAČUNOVODSKI SERVIS!

RAČUNOVODSKI SERVIS UNIJA

Računovodski servis Unija je mednarodna računovodska hiša, ki jo odlikujejo visoko kakovostne storitve računovodstva in svetovanja ter napredne IT rešitve.

Za optimizacijo poslovanja naših strank smo razvili napredni sistem Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, ki povezuje ključne storitve: računovodstvo, IT rešitve in svetovanje. Z napredno obdelavo podatkov, našim strankam zagotavljamo zanesljiv vpogled v prilagojena poročila, ki predstavljajo sodobno orodje pri njihovem poslovnem odločanju.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO