U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i poreske knjige predstavljaju osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja, izjava i poreskih prijava.

 • evidentiranje poslovnih promena u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr: trgovačkih knjiga, materijalnog knjigovodstva, obračuna putnih naloga, blagajničkih knjiga) i usklađivanje sa glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreskim obračunom knjiga i evidencija (za pojedine poreske obveznike, npr. za PDV
 • Online savetovanje klijenata o usklađenosti dokumenata sa poreskim zakonodavstvom ( prilikom izdavanja računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna kao i drugih ugovora i dokumenata) i pružanje stručnom podrškom (savetovanje, izrada izveštaja)
 • savetovanje pri izboru ili pravilnom razumevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).

IZVEŠTAVANJE (FINANSIJSKE IZJAVE I IZVEŠTAJI)

Na osnovu poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izveštaje, izveštaje državnim institucijama i vaše interne izveštaje koji su vam potrebni za upravljanje, nadzor i donošenje odluka.

 • priprema internih izveštaja u skladu sa potrebama klijenata (za menadžment, za vlasnike, poslovno izveštavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izveštaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izveštaja (zakonom propisani izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, drugi zakonom propisani izveštaji, uz finansijske izveštaje i pojašnjenja)

 

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt je obveznik najmanje jednog poreza za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i podnositi zahteve, projekcije i poreske prijave.

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreskih obračuna i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • priprema prijave poreza na dobit na osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih lica
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija o pokriću poreskih gubitaka, korišćenje poreskih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda sa poreklom u Srbiji (npr, pri isplati dividendi, kamata, autorskih prava, zakupnina…) i pomoć pri potraživanju pogodnosti iz međunarodnih ugovora
 • priprema drugih poreskih prijava i obračuna

 

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVETOVANJE

Deo računovodstvenih usluga obavljate i vi zbog čega je korisno vršiti interne kontole:

 • pregled evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama i poreskim obračunima i evidencijama
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima
 • kontrola adekvatnosti procene i prikazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi kao i pomoćnim knjigama klijenata
 • računovodstveno savetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija ili pri donošenju važnih poslovnih odluka

Prednosti računovodstva u Uniji

Nigde drugde nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbednosti informacija, visoko obučeni profesionalci i sveobuhvatna računovodstvena rešenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA REŠENJA NA JEDNOM MESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savetovanja do pripreme izveštaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružanja usluga osiguran je ISO standardom 9001:2015

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA- ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji koji može dokazati svoj način zaštite informacija tako zahtevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKI PROFESIONALNI STANDARD

Visoko kvalifikovano stručno osoblje koje se stalno edukuje – preko 100 sati godišnje obuke po zaposlenom što je znatno iznad evropskog proseka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije koje nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rešenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

SAVETOVANJE

Sve na jednom mestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO