RAČUNOVODSTVO ZA VELIKA I SREDNJA PREDUZEĆA

Za ispravnost i istinitost podataka navedenih u bilansu odgovoran je direktor preduzeća. Stoga je izuzetno važno znati kome ste poverili vođenje poslovnih knjiga i izradu finansijskih izveštaja.

U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i poslovne knjige predstavljaju osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja, izjava i poreskih prijava:

 

 • evidentiranje poslovnih promena u glavnoj knjizi i u bilansu klijenata i dobavljača; 
 • vođenje registra osnovnih sredstava; 
 • vođenje pomoćnih knjiga (na primer, trgovačkih knjiga, materijalnog knjigovodstva, obračuna putnih naloga, blagajničkih knjiga), kao i usklađivanje sa glavnom knjigom; 
 • vođenje poreskim obračunom propisanih knjiga i evidencija; 
 • onlajn savetovanje o usklađenosti dokumenata sa poreskim zakonodavstvom (prilikom izdavanja računa, likvidacije primljenih računa, putnih obračuna i drugih ugovora i dokumenata) i pružanje stručne podrške; 
 • savetovanje pri pravilnom razumevanju ili izboru računovodstvenih politika i ostalim važnim poslovnim odlukama. 

IZVEŠTAVANJE (FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I IZJAVE)

Na osnovu poslovnih knjiga, pripremamo propisane finansijske izveštaje – izveštaje nadležnim državnim institucijama i interne izveštaje koji su vam potrebni za upravljanje, nadzor i donošenje odluka:

 

 • priprema internih izveštaja u skladu sa potrebama klijenata (za menadžment, vlasnike, poslovno izveštavanje);

 • izrada zakonom propisanih izveštaja za statističke potrebe;

 • priprema godišnjih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima i drugi zakonom propisani izveštaji, uz finansijske izjave i pojašnjenja).

OBRAČUN POREZA

Svaki privredni subjekt je obveznik najmanje jedne vrste poreza, za koji je potrebno voditi propisane knjige i evidencije i podnositi poreske prijave, projekcije i zahteve:

 

 • obračun PDV-a i drugi obračuni u skladu sa Zakonom o PDV-u;

 • vođenje poreskih evidencija u skladu sa propisima;

 • priprema prijave poreza na dobit pravnih lica, na osnovu obavljenih poslovnih aktivnosti ili obračuna poreza na ostvareni prihod;

 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr., evidencija o pokriću poreskih gubitaka, korišćenju poreskih olakšica);

 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda sa poreklom u Srbiji (npr., dividendi, kamata, autorskih prava, zakupnina i sl.) i pomoć pri potraživanju pogodnosti iz međunarodnih ugovora;

 • priprema ostalih poreskih prijava i obračuna.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVETOVANJE

Deo računovodstvenih poslova obavljate i vi. Zbog toga je korisno vršiti internu kontrolu:

 

 • pregled evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, poreskim obračunima i drugim evidencijama;

 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima;

 • kontrola prikazivanja i procene stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi, kao i u pomoćnim knjigama klijenata;

 • računovodstveno savetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija ili donošenju važnih poslovnih odluka.

KALKULATOR OBRAČUNA ZARADA

Računovodstvo je mnogo više od brojeva – ono je univerzalni jezik poslovanja.

Prednosti računovodstva u Uniji

Nigde drugde nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbednosti informacija, visoko obučene stručnjake i sveobuhvatna računovodstvena rešenja. Bez obzira na veličinu vaše organizacije, posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA REŠENJA NA JEDNOM MESTU

Od računovodstva preko kontrole i savetovanja do izveštavanja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije.

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružanja usluga osiguran je ISO standardom 9001:2015

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA- ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji koji može da dokaže svoj način zaštite informacija ovako zahtevnim standardom, kao što je ISO 27001

VISOKOPROFESIONALNI STANDARD

Visokokvalifikovano stručno osoblje, koje se stalno edukuje – preko 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je znatno iznad evropskog proseka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije, koje prevazilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rešenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

SAVETOVANJE

Sve na jednom mestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje.

DA LI STE NEZADOVOLJNI TRENUTNIM RAČUNOVODSTVOM?

PROMENITE RAČUNOVODSTVENI SERVIS!

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija, koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata, razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka, našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje, koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO