Kalkulator za obračun zarade 2023

Bruto

RSD
Prevoz

RSD
Poresko oslobođenje
Poreska osnovica
Porez
10%
Najviša osnovica doprinosa
500,360.00
Osnovica za doprinose
Doprinosi na teret zaposlenog:
PIO
14%
Zdravstveno osiguranje
5.15%
Doprinos za nezaposlenost
0.75%
19.90%
Porez i doprinosi na teret zaposlenog:
29.90%

Neto

Doprinosi na teret poslodavca:
PIO
10.00%
Zdravstveno osiguranje
5.15%
15.15%

Ukupan trošak zarade

Prevoz:

Ukupno sa prevozom: