OBRAČUN PLAĆA ZA TVRTKE

Plaće zaposlenika poslovna su tajna većine poslodavaca, a samim time i najosjetljivije pitanje za zaposlenike. Stoga, točnost u obračunu i stručno savjetovanje namijenjeno menadžmentu poprimaju na još većoj važnosti. Za vašu tvrtku u potpunosti preuzimamo obračun plaća i drugih isplata vaših zaposlenika.

Mjesečni obračun plaća, naknada i povrata troškova zaposlenika

Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada, itd.

Priprema platnih naloga za isplatu plaća i drugih osobnih prihoda, doprinosa i poreza

Izvještavanje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Poreznoj upravi, itd.

Izrada zahtjeva za refundaciju plaće i doprinosa

Periodični obračuni (regresi, bonusi…)

Automatizirani izvještaji o strukturi troškova rada sukladno troškovnim mjestima i projektima

Priprema izvještaja i drugih usluga potrebnih za internu upotrebu naručitelja

OBRAČUN PLAĆA ZA MEĐUNARODNE TVRTKE

Uz aktivnu prisutnost na međunarodnom tržištu, Data-Link Unija Smart Accounting omogućuje svojim klijentima obračun plaća za sve tvrtke koje posluju na području Srednje i Istočne Europe (CEE). Istovremeno, uz obračun plaća i drugih isplata, također brinemo o svim obveznim mjesečnim i godišnjim izvještajima prema nadležnim institucijama.

E – POSLOVANJE PRI OBRAČUNU PLAĆA

Nema više prepisivanja podataka u sustav ili nošenja dokumentacije vašem računovođi.

Suvremena IT rješenja Data-Link Unije Smart Accounting omogućuju brzo, jednostavno i efikasno bespapirno poslovanje. Vaši zaposlenici sada imaju uvid u svu relevantnu dokumentaciju i godišnje odmore na njihovim mobilnim uređajima 24 sata dnevno.

Dokumentacija potrebna za obračun plaća (putni troškovi, bolovanja…) skeniraju se u dokumentacijski sustav.

Temeljem skenirane dokumentacije vršimo obračun plaća za vaše zaposlenike.

Putem naše mobilne aplikacije Unija App, vaši zaposlenici imaju pristup svojim platnim listama, pregledu stanja godišnjih odmora te drugoj internoj dokumentaciji koju objavljujete 24/7 (akti tvrtke, oglasna ploča, itd.). Također mogu predati zahtjev za odsutnošću te zaprimiti odgovor putem njihovih mobilnih uređaja.

Prema našem iskustvu, tvrtke se odlučuju na ovaj korak primarno zbog optimizacije troškova i profesionalnosti, a njihovi zaposlenici mogu se preusmjeriti na rad i zadatke koje pridaju veću vrijednost poslovanju.

PRIJE

Obračun plaća unutar tvrtke

 • Jedna osoba koja obavlja računovodstvene, administrativne i kadrovske poslove
 • Prosječno 12 sati obuke godišnje (ukoliko ima vremena)
 • Ad-hoc praćenje zakonodavstva
 • Nepotpuno posredovanje zahtjeva za povratom sredstava, neiskorištavanje svih mogućnosti olakšica, izuzeća, itd.
 • Trošak obračuna plaća ovisi o vremenu koje zaposlenik utroši u ovaj zadatak na mjesečnoj razini
 • Kašnjenja i neredovite isplate uzrokovane odsutnošću djelatnika (godišnji odmori, bolovanja)
 • Ručno pripremljeni izvještaji za menadžment
 • Otkrivanje podataka o plaćama zaposlenika
 • Utvrđivanje nepravilnosti tijekom kontrola (kazna)
 • U svakoj državi jedan zaposlenik

POSLIJE

 • Stručnjaci specijalizirani za obračun plaća
 • 100 sati obuke po zaposleniku
 • Specijalizirani savjetnici koji dnevno prate inovacije i promjene u zakonodavstvu (ljudski potencijali, Zakon o radu, porez)
 • Kontinuirani (mjesečni) zahtjevi za povratom naknade plaće te izuzeće pri plaćanju doprinosa i nagrada
 • Fiksni trošak obračuna plaća (poznato unaprijed)
 • Redovna isplata u propisanim, tj.dogovorenim rokovima
 • Automatizirani izvještaji o strukturi troškova rada sukladno troškovnim mjestima i projektima te automatizirani izvještaji Poreznoj upravi
 • 100% sigurnost podataka u skladu sa standardom ISO 27001
 • Uspješno izvršen inspekcijski pregled
 • Jedan administrator za sva trišta u regiji

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

15. svibnja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura, navike i način života na ljude imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji.

Više
20. travnja, 2023

Reprezentacija, pokloni male vrijednosti, promidžba i uzorci

Tijekom cijele godine poduzetnik može ugošćavati i darivati poslovne partnere, a također tijekom cijele godine uobičajeno se provode i promidžbene aktivnosti te je bitno razlikovati reprezentaciju od promidžbe. U nastavku članka možete pročitati o razlikama između reprezentacije i promidžbe kao i o njihovom računovodstvenom i poreznom položaju.

Više
19. travnja, 2023

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakonom se predlaže uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije

Više
19. travnja, 2023

Promjene u Zakonu o PDV-u i Zakonu o doprinosima

Dana 1. travnja 2023., na snagu stupaju promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Konkretnije, promjene vezane za primjenu […]

Više
19. travnja, 2023

Mišljenje PU u svezi otvaranja poslovnog računa u Revolut Bank UAB

Dana 1.6.2021. godine HNB izdalo odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB na području Republike Hrvatske, čime je odobrila i isplatu primitka na račun predmetne banke.

Više
13. travnja, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

Više
5. travnja, 2023

Obvezno osiguranje članova uprave – stranci

I Zakon o mirovinskom osiguranju kao i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuju da su članovi uprave obvezno osigurane osobe ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Više
4. travnja, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je poduzeća koja nisu sigurna da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoj računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo.

Više
24. ožujka, 2023

Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj odvija se po ustaljenoj proceduri i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri saželi smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo vam rado pomoći u samom zahvatu.

Više
23. ožujka, 2023

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Poštujući zakonska ograničenja raspored radnog vremena može biti jednak ili nejednak, ovisno o tome je li trajanje rada jednako ili nejednako raspodijeljeno po danima, tjednima ili mjesecima.

Više