OBRAČUN PLAĆA ZA TVRTKE

Plaće zaposlenika poslovna su tajna većine poslodavaca, a samim time i najosjetljivije pitanje za zaposlenike. Stoga, točnost u obračunu i stručno savjetovanje namijenjeno menadžmentu poprimaju na još većoj važnosti. Za vašu tvrtku u potpunosti preuzimamo obračun plaća i drugih isplata vaših zaposlenika.

Mjesečni obračun plaća, naknada i povrata troškova zaposlenika

Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada, itd.

Priprema platnih naloga za isplatu plaća i drugih osobnih prihoda, doprinosa i poreza

Izvještavanje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Poreznoj upravi, itd.

Izrada zahtjeva za refundaciju plaće i doprinosa

Periodični obračuni (regresi, bonusi…)

Automatizirani izvještaji o strukturi troškova rada sukladno troškovnim mjestima i projektima

Priprema izvještaja i drugih usluga potrebnih za internu upotrebu naručitelja

OBRAČUN PLAĆA ZA MEĐUNARODNE TVRTKE

Uz aktivnu prisutnost na međunarodnom tržištu, Data-Link Unija Smart Accounting omogućuje svojim klijentima obračun plaća za sve tvrtke koje posluju na području Srednje i Istočne Europe (CEE). Istovremeno, uz obračun plaća i drugih isplata, također brinemo o svim obveznim mjesečnim i godišnjim izvještajima prema nadležnim institucijama.

E – POSLOVANJE PRI OBRAČUNU PLAĆA

Nema više prepisivanja podataka u sustav ili nošenja dokumentacije vašem računovođi.

Suvremena IT rješenja Data-Link Unije Smart Accounting omogućuju brzo, jednostavno i efikasno bespapirno poslovanje. Vaši zaposlenici sada imaju uvid u svu relevantnu dokumentaciju i godišnje odmore na njihovim mobilnim uređajima 24 sata dnevno.

Dokumentacija potrebna za obračun plaća (putni troškovi, bolovanja…) skeniraju se u dokumentacijski sustav.

Temeljem skenirane dokumentacije vršimo obračun plaća za vaše zaposlenike.

Putem naše mobilne aplikacije Unija App, vaši zaposlenici imaju pristup svojim platnim listama, pregledu stanja godišnjih odmora te drugoj internoj dokumentaciji koju objavljujete 24/7 (akti tvrtke, oglasna ploča, itd.). Također mogu predati zahtjev za odsutnošću te zaprimiti odgovor putem njihovih mobilnih uređaja.

Prema našem iskustvu, tvrtke se odlučuju na ovaj korak primarno zbog optimizacije troškova i profesionalnosti, a njihovi zaposlenici mogu se preusmjeriti na rad i zadatke koje pridaju veću vrijednost poslovanju.

PRIJE

Obračun plaća unutar tvrtke

 • Jedna osoba koja obavlja računovodstvene, administrativne i kadrovske poslove
 • Prosječno 12 sati obuke godišnje (ukoliko ima vremena)
 • Ad-hoc praćenje zakonodavstva
 • Nepotpuno posredovanje zahtjeva za povratom sredstava, neiskorištavanje svih mogućnosti olakšica, izuzeća, itd.
 • Trošak obračuna plaća ovisi o vremenu koje zaposlenik utroši u ovaj zadatak na mjesečnoj razini
 • Kašnjenja i neredovite isplate uzrokovane odsutnošću djelatnika (godišnji odmori, bolovanja)
 • Ručno pripremljeni izvještaji za menadžment
 • Otkrivanje podataka o plaćama zaposlenika
 • Utvrđivanje nepravilnosti tijekom kontrola (kazna)
 • U svakoj državi jedan zaposlenik

POSLIJE

 • Stručnjaci specijalizirani za obračun plaća
 • 100 sati obuke po zaposleniku
 • Specijalizirani savjetnici koji dnevno prate inovacije i promjene u zakonodavstvu (ljudski potencijali, Zakon o radu, porez)
 • Kontinuirani (mjesečni) zahtjevi za povratom naknade plaće te izuzeće pri plaćanju doprinosa i nagrada
 • Fiksni trošak obračuna plaća (poznato unaprijed)
 • Redovna isplata u propisanim, tj.dogovorenim rokovima
 • Automatizirani izvještaji o strukturi troškova rada sukladno troškovnim mjestima i projektima te automatizirani izvještaji Poreznoj upravi
 • 100% sigurnost podataka u skladu sa standardom ISO 27001
 • Uspješno izvršen inspekcijski pregled
 • Jedan administrator za sva trišta u regiji

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

27. siječnja, 2023

Pregled novih izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene i dopune zakona, odnosno prilagodio je zakonski okvir uvođenju nove valute kao zakonskog sredstva plaćanja. U nastavku će se pobliže obrazložiti i navesti usvojene promjene Zakona o računovodstvu, Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakona o visini minimalne plaće.

Više
23. siječnja, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plaća

Usled fluktuacije zaposlenika može se dogoditi da tvrtka koja ima 50 i više zaposlenika ostane bez stručnjaka za obračun plaća. Koji su sve to problemi koji se mogu dogoditi ukoliko jedina osoba koja obračunava plaće napusti tvrtku?

Više
16. siječnja, 2023

Najam plovila – Charter i oporezivanje

Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj chartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje.

Više
7. prosinca, 2022

Pregled izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene […]

Više
7. prosinca, 2022

Porezni tretman ulaganja u kriptovalute

Iako u Hrvatskoj još ne postoji Zakon o kriptovalutama, porezni tretman trgovanja kriptovalutama se može utvrditi s aspekta poreza na dohodak, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Drugim riječima, primjena zakonskog okvira će ovisiti o kategoriji ulagača koji može biti fizička ili pravna osoba. U nastavku, porezni tretman ulaganja u kriptovalute biti će objašnjen s aspekta vrste ulagatelja.

Više
17. studenoga, 2022

Da li obračun plaća povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o plaćama, svaki pojedinac želi da iznos njegove plaće ostane tajni podatak i poduzeća su dužna osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini plaća i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna plaća, kao rješenje koje može zadovoljiti sve zahtjeve zaposlenika i njihovih poslodavaca.

Više
17. studenoga, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – II dio

Pravilnika o PDV-u kojom je propisano da se građevinskim uslugama smatra ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.

Više
28. listopada, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – I dio

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici. Zanimljiva je svima, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Naime, skoro svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

Više
7. listopada, 2022

Porezni tretman kriptovaluta u Republici Hrvatskoj

Porez se mora platiti. Tu nažalost nema iznimke. Pročitajte pod kojim uvjetima ćete platiti i koliko za kriptovalute ili virtualne valute.

Više
29. rujna, 2022

Neoporezivi primici radnika s područja zdravstva

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom.

Više