U Data-Link Uniji za vas brinemo o…

KADROVSKE EVIDENCIJE

Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zakona o tržištu rada obvezuje sve poslodavce voditi evidencije o zaposlenima, troškove rada i radne sate. Podaci zaposlenika također trebaju biti adekvatno zaštićeni. Povjerite praćenje cjelokupne evidencije zaposlenika našim stručnjacima.

PRIPREMA INTERNIH RADNOPRAVNIH AKATA TVRTKE

  • Obvezni interni akti: sistematizacija, procjena rizika, procjena zdravstvenog rizika – alkoholizam i druge supstance, zlostavljanje, uznemiravanje, zaštita osobnih podataka, promocija zdravlja.
  • Ostali neobavezni akti: pravilnik o plaćama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjih odmora, pravilnik o korištenju službenih vozila.

PRIPREMA PROVEDBENIH AKATA I DRUGIH SAVJETA TE ASISTENCIJA U PODRUČJU LJUDSKIH RESURSA

  • ugovor o radu,
  • ugovor o stipendiranju,
  • ugovor o obrazovanju radnika,
  • prijava zaposlenika u obvezno osiguranje,
  • obavijest o godišnjem odmoru,
  • ugovor o korištenju službenog automobila u privatne svrhe,
  • razne obavijesti zaposlenicima.

VIJESTI U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA I RADNOPRAVNIH ODNOSA

Obaviještavamo vas o novostima u području obveznog kolektivnog ugovora, Zakona o radu te ostalih zakona i propisa koji se tiču obveza i prava zaposlenih kao i ostalih ugovornih radnika (autori, izvođači, studenti…).

VOĐENJE OSOBNIH MAPA ZAPOSLENIKA

Ažurna i cjelovita kadrovska evidencija s pripadajućom dokumentacijom na jednom mjestu osnovni je uvjet za rad kadrovske službe i učinkovita potpora prilikom potencijalnog posjeta inspekcije rada. Priskačemo vam u pomoć s timom iskusnih stručnjaka na sljedeće načine:

Potpora vašem poslovanju i briga o usklađenosti sa zakonom vaše kadrovske službe uvođenjem osobnih mapa.

Pomažemo vam uspostaviti evidencije propisane zakonom, pripremi obveznih pravilnika, organizaciji pregleda i edukacija vaših zaposlenika te pri obaviještavanju zaposlenika o godišnjim odmorima.

Pregledavamo vaše evidencije i upozoravamo vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih propisa prije dolaska inspekcije rada.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima: tijek ugovora o radu na određeno vrijeme, obaviještavanje zaposlenika o godišnjim odmorima, dinamika obavljanja preventivnih zdravstvenih pregleda, polaganje ispita zaštite na radu, itd.

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

27. siječnja, 2023

Pregled novih izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene i dopune zakona, odnosno prilagodio je zakonski okvir uvođenju nove valute kao zakonskog sredstva plaćanja. U nastavku će se pobliže obrazložiti i navesti usvojene promjene Zakona o računovodstvu, Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakona o visini minimalne plaće.

Više
23. siječnja, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plaća

Usled fluktuacije zaposlenika može se dogoditi da tvrtka koja ima 50 i više zaposlenika ostane bez stručnjaka za obračun plaća. Koji su sve to problemi koji se mogu dogoditi ukoliko jedina osoba koja obračunava plaće napusti tvrtku?

Više
16. siječnja, 2023

Najam plovila – Charter i oporezivanje

Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj chartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje.

Više
7. prosinca, 2022

Pregled izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene […]

Više
7. prosinca, 2022

Porezni tretman ulaganja u kriptovalute

Iako u Hrvatskoj još ne postoji Zakon o kriptovalutama, porezni tretman trgovanja kriptovalutama se može utvrditi s aspekta poreza na dohodak, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Drugim riječima, primjena zakonskog okvira će ovisiti o kategoriji ulagača koji može biti fizička ili pravna osoba. U nastavku, porezni tretman ulaganja u kriptovalute biti će objašnjen s aspekta vrste ulagatelja.

Više
17. studenoga, 2022

Da li obračun plaća povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o plaćama, svaki pojedinac želi da iznos njegove plaće ostane tajni podatak i poduzeća su dužna osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini plaća i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna plaća, kao rješenje koje može zadovoljiti sve zahtjeve zaposlenika i njihovih poslodavaca.

Više
17. studenoga, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – II dio

Pravilnika o PDV-u kojom je propisano da se građevinskim uslugama smatra ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.

Više
28. listopada, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – I dio

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici. Zanimljiva je svima, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Naime, skoro svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

Više
7. listopada, 2022

Porezni tretman kriptovaluta u Republici Hrvatskoj

Porez se mora platiti. Tu nažalost nema iznimke. Pročitajte pod kojim uvjetima ćete platiti i koliko za kriptovalute ili virtualne valute.

Više
29. rujna, 2022

Neoporezivi primici radnika s područja zdravstva

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom.

Više