U Data-Link Uniji za vas brinemo o…

KADROVSKE EVIDENCIJE

Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zakona o tržištu rada obvezuje sve poslodavce voditi evidencije o zaposlenima, troškove rada i radne sate. Podaci zaposlenika također trebaju biti adekvatno zaštićeni. Povjerite praćenje cjelokupne evidencije zaposlenika našim stručnjacima.

PRIPREMA INTERNIH RADNOPRAVNIH AKATA TVRTKE

  • Obvezni interni akti: sistematizacija, procjena rizika, procjena zdravstvenog rizika – alkoholizam i druge supstance, zlostavljanje, uznemiravanje, zaštita osobnih podataka, promocija zdravlja.
  • Ostali neobavezni akti: pravilnik o plaćama, naknadama, interna pravila o određivanju godišnjih odmora, pravilnik o korištenju službenih vozila.

PRIPREMA PROVEDBENIH AKATA I DRUGIH SAVJETA TE ASISTENCIJA U PODRUČJU LJUDSKIH RESURSA

  • ugovor o radu,
  • ugovor o stipendiranju,
  • ugovor o obrazovanju radnika,
  • prijava zaposlenika u obvezno osiguranje,
  • obavijest o godišnjem odmoru,
  • ugovor o korištenju službenog automobila u privatne svrhe,
  • razne obavijesti zaposlenicima.

VIJESTI U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA I RADNOPRAVNIH ODNOSA

Obaviještavamo vas o novostima u području obveznog kolektivnog ugovora, Zakona o radu te ostalih zakona i propisa koji se tiču obveza i prava zaposlenih kao i ostalih ugovornih radnika (autori, izvođači, studenti…).

VOĐENJE OSOBNIH MAPA ZAPOSLENIKA

Ažurna i cjelovita kadrovska evidencija s pripadajućom dokumentacijom na jednom mjestu osnovni je uvjet za rad kadrovske službe i učinkovita potpora prilikom potencijalnog posjeta inspekcije rada. Priskačemo vam u pomoć s timom iskusnih stručnjaka na sljedeće načine:

Potpora vašem poslovanju i briga o usklađenosti sa zakonom vaše kadrovske službe uvođenjem osobnih mapa.

Pomažemo vam uspostaviti evidencije propisane zakonom, pripremi obveznih pravilnika, organizaciji pregleda i edukacija vaših zaposlenika te pri obaviještavanju zaposlenika o godišnjim odmorima.

Pregledavamo vaše evidencije i upozoravamo vas na nedostatke i odstupanja od zakonskih propisa prije dolaska inspekcije rada.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete povjeriti našim stručnjacima: tijek ugovora o radu na određeno vrijeme, obaviještavanje zaposlenika o godišnjim odmorima, dinamika obavljanja preventivnih zdravstvenih pregleda, polaganje ispita zaštite na radu, itd.

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

15. svibnja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura, navike i način života na ljude imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji.

Više
20. travnja, 2023

Reprezentacija, pokloni male vrijednosti, promidžba i uzorci

Tijekom cijele godine poduzetnik može ugošćavati i darivati poslovne partnere, a također tijekom cijele godine uobičajeno se provode i promidžbene aktivnosti te je bitno razlikovati reprezentaciju od promidžbe. U nastavku članka možete pročitati o razlikama između reprezentacije i promidžbe kao i o njihovom računovodstvenom i poreznom položaju.

Više
19. travnja, 2023

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakonom se predlaže uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije

Više
19. travnja, 2023

Promjene u Zakonu o PDV-u i Zakonu o doprinosima

Dana 1. travnja 2023., na snagu stupaju promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Konkretnije, promjene vezane za primjenu […]

Više
19. travnja, 2023

Mišljenje PU u svezi otvaranja poslovnog računa u Revolut Bank UAB

Dana 1.6.2021. godine HNB izdalo odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB na području Republike Hrvatske, čime je odobrila i isplatu primitka na račun predmetne banke.

Više
13. travnja, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

Više
5. travnja, 2023

Obvezno osiguranje članova uprave – stranci

I Zakon o mirovinskom osiguranju kao i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuju da su članovi uprave obvezno osigurane osobe ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Više
4. travnja, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je poduzeća koja nisu sigurna da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoj računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo.

Više
24. ožujka, 2023

Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj odvija se po ustaljenoj proceduri i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri saželi smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo vam rado pomoći u samom zahvatu.

Više
23. ožujka, 2023

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Poštujući zakonska ograničenja raspored radnog vremena može biti jednak ili nejednak, ovisno o tome je li trajanje rada jednako ili nejednako raspodijeljeno po danima, tjednima ili mjesecima.

Više