7. lipnja, 2023

Benificirani radni staž

Radnici odnosno osiguranici s osnove radnog odnosa ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu sa odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar.nov.br.115/18, 34/21). Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise.

Više...