Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena
23. ožujka, 2023

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Raspored radnog vremena je raspored trajanja rada radnika kojim se utvrđuju dani i sati kada obavljanje posla u tim danima počinje i završava.

Raspored radnog vremena utvrđuje se:

  1. Propisom, Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
  2. Ako nije utvrđen na jedan od navedenih načina, utvrđuje ga poslodavac pisanom odlukom!

Poštujući zakonska ograničenja raspored radnog vremena može biti jednak ili nejednak, ovisno o tome je li trajanje rada jednako ili nejednako raspodijeljeno po danima, tjednima ili mjesecima.

Nejednaki raspored

Ako je radno vrijeme nejednako raspoređeno u jednom razdoblju može trajati duže, a u drugom kraće od punog/nepunog radnog vremena, ali na kraju razdoblja prosjek mora odgovarati punom/nepunom radnom vremenu.

Razdoblje nejednakog rasporeda može biti od mjesec do godine dana.

Tijekom trajanja razdoblja nejednakog rasporeda, raspored se može promijeniti samo za preostalo razdoblje – nema retroaktivne promjene!

Ograničenja u trajanju nejednakog rasporeda:

  1. 50 sati tjedno, uključujući prekovremeni rad – 60 sati ako je tako ugovoreno Kolektivnim Ugovorom
  2. u 4 uzastopna mjeseca najviši prosjek 48 sati tjedno uključujući prekovremeni rad – Kolektivnim Ugovorom se može produžiti na 6 mjeseci
  3. Razdoblja godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad ne uračunavaju se u referentno razdoblje od 4 mjeseca, odnosno 6 mjeseci.

U slučaju da se i prije proteka razdoblja nejednakog rasporeda ispuni prosjek punog/nepunog radnog vremena – poslodavac može odrediti prekovremeni rad.

Ako je radnik kojem radni odnos prestaje zbog isteka ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme radio duže od prosječnog ugovorenog radnog vremena, broj sati veći od prosječnog ugovorenog radnog vremena smatrat će se prekovremenim radom.

Promjene u rasporedu radnog vremena

Poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda najmanje tjedan dana unaprijed.

Nejednaki raspored (čl. 66.)Preraspodjela radnog vremena (čl. 67.)
Neovisno o naravi posla i ne mora se nužno organizirati da jedno vrijeme traje duže, a drugo kraće.Ako narav posla to zahtijeva radno vrijeme može se preraspodijeliti…
Plan nejednakog rasporeda ne mora se dostavljati inspekciji rada.Ako preraspodjela nije predviđena kolektivnim ugovorom ili nema sporazuma između poslodavca i radničkog vijeća, mora se obavijestiti inspekcija rada.
Najduže 50 sati tjedno, odnosno 60 ako je ugovoreno Kolektivnim Ugovorom. U oba slučaja prosjek u 4 mjeseca mora biti 48 sati tjedno.Najduže 48 sati tjedno, a iznimno 56 odnosno 60 za sezonce, ali Kolektivni ugovor + pisana izjava radnika o dobrovoljnom pristanku.
Kolektivnim ugovorom je moguće urediti kao banku sati uz uvjet da prosjek u 4 mjeseca ne prelazi 45 sati tjedno.Nije predviđeno kao banka sati.
U referentnom razdoblju od 4 mjeseca može se raditi 48 sati najduže (KU se može produljiti na 6 mjeseci).Razdoblje rada duljeg od punog/nepunog radnog vremena najdulje 4 mjeseca, ali KU se može produljiti na 6 mjeseci.