10. ožujka, 2022

Transferne cijene

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih osoba. Transakcije između povezanih osoba predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih osoba, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreznog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru grupe.

Više