7. lipnja, 2023

Benificirani radni staž

Radnici odnosno osiguranici s osnove radnog odnosa ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu sa odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar.nov.br.115/18, 34/21). Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise.

Više...
28. listopada, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – I dio

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici. Zanimljiva je svima, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Naime, skoro svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

Više...