21. март, 2024

Odobravanje kredita od strane rezidenta prema nerezidentu

Posao odobravanja kredita/pozajmica sa inostranstvom u Srbiji uređuje, pre svega, Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018).

A da bismo razumeli ovu tematiku na pravi način, treba da znamo da ovaj Zakon razlikuje dve vrste kreditnih poslova. I to: komercijalne kredite i finansijske kredite.

U daljem tekstu ćemo sveobuhvatno istražiti i objasniti područje komercijalnih i finansijskih kredita. Kao i relevantne zakonske odredbe koje regulišu proces odobravanja ili ograničavanja istih, te ključne uslove za obavljanje ovakvih poslova.

Više...
19. фебруар, 2024

Vodič kroz premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto

Uslovi rada, koji su utvrđeni i definisani ugovorom o radu kojim je radni odnos zasnovan, podložni su promenama. Ali je za bilo kakvu izmenu tako utvrđenih i definisanih bitnih elemenata radnog odnosa važno poštovati odgovarajuću proceduru. Dok za svaku promenu moraju da postoje objektivni, opravdani i dopušteni osnovi i uslovi.

Razumemo da ova tema može biti „mač sa dve oštrice“. Zato će vas u nastavku naši pravni savetnici detaljno provesti kroz proces premeštanja zaposlenog na drugo radno mesto.

Više...