30. августа, 2022

Slanje, primanje i likvidacija elektronskih faktura u Srbiji

Promene koje donosi Zakon o elektronskom fakturisanju su svakodnevne i u Unija Smart Accounting Srbija se trudimo da ih sve ispratimo blagovremeno. Sa jedne strane tu je teorijski aspekt celog procesa i primene, što naši računovodstveni i poreski stručnjaci kontinuirano prate i edukuju se. Dok se sa druge strane, trudimo da ispratimo sve tehničke aspekte uz pomoć našeg IT sektora.

Više...
24. августа, 2022

Moja prva plata program se nastavlja

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, kojom se taj program nastavlja i u 2022.godini.

Više...
1. августа, 2022

Ko je vaš pružalac računovodstvenih usluga

Izmenama Zakona o računovodstvu iz 2019. godine, uvedena je obaveza da pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga imaju obavezu da dobiju dozvolu za rad od Komore ovlašćenih revizora (KOR) i da se upišu u Agenciju za privredne registre (APR) u poseban registar pružaoca računovodstvenih usluga.

Više...