31. августа, 2023

Rok za prve poreske obaveze ističe već petog dana u mesecu

Poreska uprava je objavila poreski kalendar za septembar 2023. godine. Prva obaveza treba da se plati već 5. septembra, a poslednja krajem meseca. U nastavku teksta saznajte koje su to obaveze.

Objavljen poreski kalendar za septembar 2023. godine:

5. 9. 2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec avgust i uplata sredstava.

Više...