5. јануар, 2024

Razumevanje zakonodavstva u vezi sa porodiljskim odsustvom

Zakon o radu uređuje i garantuje pravo zaposlene žene na porodiljsko odsustvo, odnosno odsustvo sa rada radi nege deteta. Dok se odredbe ovog zakona primenjuju i na muškarce.

S obzirom na to da se radi o najvažnijem pravu, koje je uvek aktuelno, kako među poslodavcima tako među zaposlenima, odgovorićemo na sledeći problem.

Kako se otvara porodiljsko bolovanje? Kako se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja? Da li je moguće prekinuti porodiljsko odsustvo i na koji način se realizuje?

Više...