5. јула, 2022

Fiskalizacija – najjčešća pitanja

Uvođenjem novog modela fiskalizacije ne postoji obaveza štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja, već se svi podaci o prometu mogu pretražiti u Elektronskom servisu za fiskalizaciju. Elektronski servisi za fiskalizaciju predstavljaju portal preko koga obveznici fiskalizacije mogu da upravljaju svim značajnim aktivnostima vezanim za e-Fiskalizacija.

Više
30. децембра, 2021

Sistem e-faktura

Na skupu „Primena sistema elektronskih faktura“, koji je upravo održan, ministar finansija je najavio izmene Zakona o elektronskom fakturisanju. Njime će biti uveden prelazni period od  1. januara 2022.godine do 30. aprila 2022. godine za obaveze čija je primena trebalo da počne od 1. januara 2022. godine, da bi puna primena  bila od 01.maja 2022.godine. 

Više