20. децембар, 2023

Ključne izmene u Zakonu o elektronskom fakturisanju

Na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. On je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine. Primenjivaće se od 1. 1. 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, odredbe koje se odnose na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza primenjivaće se za poreske periode koji počinju nakon 31. 8. 2024. godine.

Više...
30. август, 2022

Slanje, primanje i likvidacija elektronskih faktura u Srbiji

Promene koje donosi Zakon o elektronskom fakturisanju su svakodnevne i u Unija Smart Accounting Srbija se trudimo da ih sve ispratimo blagovremeno. Sa jedne strane tu je teorijski aspekt celog procesa i primene, što naši računovodstveni i poreski stručnjaci kontinuirano prate i edukuju se. Dok se sa druge strane, trudimo da ispratimo sve tehničke aspekte uz pomoć našeg IT sektora.

Više...