30. мај, 2024

Sistem elektronskih faktura – nove tehničke izmene

Sistem elektronskih faktura (SEF) je u aprilu dobio nove izmene, kao i ažuriranja Internog tehničkog uputstva. Ove poslednje ispravke su prvobitno bile dostupne samo na demo verziji SEF-a. Dok su od 18. maja 2024. godine dostupne i na produkcionom okruženju.

U nastavku su predstavljene izmene koje su izvršene u Sistemu elektronskih faktura.

Takođe, treba napomenuti da se ne zahtevaju dodatna prilagođavanja korisnika koji pristupaju SEF-u putem aplikativnog interfejsa.

Tri ključne promene

Na korisničkom interfejsu, izvršeno je unapređenje trake filtera. Ovim je omogućeno da korisnik, prilikom filtriranja podataka korišćenjem dva ili više filtera, jednim klikom poništi sve zadate filtere.

Omogućeno je izdavanje elektronske fakture uz navođenje avansne fakture koja sadrži u međuvremenu promenjen JBKJS/PIB primaoca. U ovom slučaju, korisnik SEF-a treba ručno da unese podatke o broju avansne fakture, datumu plaćanja avansa i iznosa iskorišćenog avansa. I to korišćenjem opcije „Dodaj avansni račun“, iako je avansna faktura poslata preko SEF-a.

Onemogućeno je izdavanje (svih tipova) elektronske fakture subjektu koji je izbrisan sa liste korisnika SEF-a.

Ostale izmene u Sistemu elektronskih faktura

Preostale ispravke vezane za Sistem elektronskih faktura slede u nastavku:

1. Kod pojedinačne evidencije PDV-a za promet „Nabavka“ omogućen je izbor sledećih tipova dokumenata:

  • Interni račun za promet stranog lica
  • Drugi interni račun.

  S druge strane, za promet „Isporuka“ moguće je izabrati sledeće tipove dokumenata:

  • Faktura
  • Dokument o smanjenju
  • Dokument o povećanju
  • Avansna faktura.

  2. Ispravljena je greška koja je onemogućavala otkazivanje dokumenata u statusu ,,Greška prilikom slanja“.

  3. Na stranici ,,Nabavka“ vraćena je opcija ,,Odbijanje“, ukoliko se kao primalac e-fakture izabere korisnik javnih sredstava, a faktura je izmirena u centralnom registru faktura (CRF).

  4. Omogućeno je storniranje e-fakture gde je kao primalac izabran korisnik javnih sredstava, a e-faktura ujedno u CRF-u ima status „Odbijena“.

  5. Na korisničkom interfejsu je omogućen unos procenta umanjenja na stavci, koji je veći od 0% ali manji od 1%.

  6. Prilikom kreiranja e-fakture, na stranici ,,Prodaja“ u delu ,,Kupac“, ispravljen je prikaz tako da umesto ,,Reg br“ stoji ,,Matični broj“, kada je jezik srpski (ćirilica ili latinica).

  7. Za tip dokumenta avansna faktura, u delu prikaza istorije izmena na dokumentu na korisničkom interfejsu, prikazan je ispravan datum – ,,Datum plaćanja“ umesto ,,Datum dospeća“.

  8. Na spoljnom prikazu fakture (PDF), prikazani su ispravni datumi u poljima ,,Datum prometa“ i ,,Datum dospeća“, ukoliko je e-faktura poslata u vremenskom intervalu između 23h i 00h.

  9. Ispravljena je greška koja je na korisničkom interfejsu onemogućavala izbor izvorne fakture prilikom kreiranja tipa dokumenta ,,knjižno odobrenje“ i tipa dokumenta ,,knjižno zaduženje“, u slučaju kada je primalac korisnik javnih sredstava.

  10. Ispravljena je greška koja je onemogućavala izbor tipa veze sa izvornim dokumentom (pojedinačna faktura, pojedinačan avans ili fakture u periodu) prilikom kreiranja dokumenata tipa ,,knjižno odobrenje“ ili ,,knjižno zaduženje“, u slučaju kada je primalac korisnik javnih sredstava.

  11. Omogućeno je slanje knjižnog odobrenja sa referenciranom avansnom fakturom koja ima isti broj dokumenta kao prethodno uneta i otkazana faktura.

  12. Onemogućeno je slanje knjižnog odobrenja koje se odnosi na pojedinačne avanse koji nisu registrovani na SEF-u, ukoliko nije dodata bar jedna eksterna izvorna avansna faktura.

  13. Na korisničkom interfejsu i preko PublicApi metoda, omogućeno je kreiranje knjižnog zaduženja ukoliko je povezani referencirani dokument u jednom od sledećih statusa: ,,Poslato“, ,,Odobreno“ ili ,,Odbijeno“.

  14. Prilikom otpremanja dokumenta u XML formatu preko korisničkog interfejsa, ukoliko pošiljalac definisan u XML-u nije registrovan u SEF-u, ispravljena je poruka greške, tako da sada glasi ,,Kompanija pošiljaoca nije pronađena“, umesto ,,Nepoznata greška se dogodila. Molimo vas pokušajte ponovo“.

  15. Prilikom preuzimanja PDF i/ili XML dokumenta fakture koja je u statusu ,,Otkazana“, ukoliko traženi dokument ne postoji, biće prikazana poruka ,,Nema datoteka za preuzimanje za datu fakturu“.

  Ukoliko imate pitanja, naš tim računovođa će vam odgovoriti u najkraćem roku. Budite u toku sa najnovijim promenama i osigurajte pravilnost vašeg poslovanja.

  Pišite nam na imejl-adresu info.bg@unija.com.