3. јануар, 2024

Praznici i slobodni dani: Šta propisuju zakonske odredbe?

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, zaposleni imaju pravo da ne rade na prvi dan Božića. Ove godine, verski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista je u nedelju.

Dakle, 7. januar je svakako neradan dan. Koje su obaveze poslodavca u tom slučaju? Koja prava i očekivanja imaju zaposleni?

U toku nedelje, svakom zaposlenom mora se obezbediti 24+12 časova neprekidnog odmora. Po pravilu, on se pada za vikend. Međutim, poslodavac ga može konfigurisati i drukčije, tako da se nedeljni odmor koristi u sredu i četvrtak, na primer.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Vrhovni kasacioni sud objasnili su proceduru kada se praznik poklopi sa slobodnim danom.

Isplata naknade zarade tokom praznika i slobodnih dana

Pravilo br. 1: Zaposlenima koji neradno praznuju verski ili državni praznik, isplaćuje se naknada zarade u visini dvanaestomesečnog proseka.

Zakonom o radu je definisano da svi koji rade za vreme praznika koji se neradno praznuju imaju pravo na duple dnevnice.

Pravilo br. 2: Zaposlenima koji ipak rade na neradni dan, isplaćuje se naknada zarade uvećana u iznosu od 110 odsto osnovne zarade.

Pravilo br. 3: Ukoliko se praznik koji se praznuje neradno pada na dan kada zaposleni inače ne bi radio (nedeljni odmor), ne isplaćuje se naknada zarade za taj dan.

Preraspodela neradnih dana

Zakon dozvoljava preraspodelu neradnih dana. A to se odnosi na datum koji se praznuje neradno i pada u nedelju. Tada se ne radi prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak.

U 2024. godini, Božić se pada u nedelju i praznuje se tog dana, bez mogućnosti prenošenja na ponedeljak. Mada će Vlada Republike Srbije nastojati da zakonski formalizuje da 8. januar bude neradan dan.

Isto tako, često je praksa da se neradni dani spajaju sa godišnjim odmorom.

„Opšte pravilo je da poslodavac definiše raspored korišćenja godišnjeg odmora uz konsultaciju sa zaposlenima, a imajući u vidu potrebe posla. Samim tim, logično je da poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora, ako potrebe posla to zahtevaju. Dok mora da ispoštuje rok u kojem može da izvrši izmenu – najkasnije pet radnih dana pre početka godišnjeg odmora.“

Izvor: https://biznis.rs/