📱Kalkulator za obračun zarada 2024

Izračunavanje je informativnog karaktera, stoga kompanija Unija Smart Accounting d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće nepravilnosti ili greške u izračunavanju.
U izračunavanju je uzeta u obzir opšta olakšica i olakšica za izdržavane članove porodice, ali ne i povećana opšta olakšica.
U izračunavanju je kao najniža osnovica za izračun doprinosa određena minimalna zarada, a ne minimalna osnovica koja je tako definisana u obavezujućem zakonodavstvu.