Due diligence

Due diligence je način prikupljanja informacija koje su investitoru potrebne prilikom donošenja strateških odluka i podrazumjeva analizu operacija neke kompanije  (entiteta) kao i procjenu trenutačnih i budućih rizika u poslovanju tog entiteta. Investitor mora da zna šta kupuje, i iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom.

Cilj

Cilj due diligence projekta je da spriječi potencijalna negativna iznenađenja nakon kupovine/investiranja u određeni entitet. Due diligence projekat otkriva pravne, porezne, financijske, operativne i druge rizike koji mogu nastati u poslovanju entiteta koji je predmet transakcije.

Najčešće vrste due diligence analize su:

Porezni Due diligence

Financijski Due diligence

Pravni Due diligence

Komercijalni Due diligence

Operativni Due diligence

Tehnološki Due diligence