Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb

Pri Uniji za vas poskrbimo za…

Vodenje računovodstva

VODENJE RAČUNOVODSTVA

Finančno računovodstvo in davčne knjige so podlaga za sestavitev računovodskih poročil, izkazov in davčnih obračunov

 • evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in hkrati v saldakonte kupcev in dobaviteljev
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • pomoč pri vodenju vaših pomožnih knjig (npr. trgovske knjige, materialnega knjigovodstva, obračunov potnih nalogov, blagajniške knjige) in usklajevanju z glavno knjigo
 • vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc (za zavezance za posamezne davke, npr. za DDV)
 • sprotno svetovanje strankam o skladnosti listin z davčno zakonodajo (pri izstavitvi računov, pri likvidaciji prejetih računov in obračunov, potnih obračunov in drugih pogodb ter listin) ter podpora poslovanju stranke (informiranje, zagotavljanje poročil)
 • svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev (pri pomembnejših poslovnih odločitvah).

POROČANJE (RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA)

Na podlagi poslovnih knjig pripravimo predpisane računovodske izkaze, poročila drugim državnim inštitucijam ter vaša interna poročila, ki jih potrebujete pri vodenju, nadzoru in sprejemanju odločitev

 • izdelava notranjih poročil glede na potrebe stranke (za management, za lastnike, koncernsko poročanje)
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • izdelava predpisanih poročil za državno statistiko, Ajpes, Banko Slovenije
 • izdelava letnih računovodskih izkazov (predpisani izkazi: bilanca stanja, izkaz
Poročanje - računovodski izkazi in poročila
Davčni obračun

DAVČNI OBRAČUNI

Vsak poslovni subjekt je zavezanec za najmanj enega od davkov, za kar je potrebno voditi predpisane knjige ali evidence ter oddajati vloge, napovedi in davčne obračune

 • obračun DDV in drugi predpisani obračuni po zakonu o DDV
 • vodenje davčnih knjig in evidenc po predpisih o DDV
 • izdelava obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti ali obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
 • vodenje evidenc za letni davčni obračun (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav),
 • obračun davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji (npr. pri izplačilu dividend, obresti, licenčnin, najemnin…) ter pomoč pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov,
 • izdelava drugih davčnih napovedi in obračunov

POROČANJE (RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA)

Del računovodske funkcije se opravi tudi pri vas, za kar je koristno izvesti notranje
kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,
 • kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi,
 • kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika,
 • računovodsko svetovanje pri organiziranju računovodstva in financ ali pri sprejemanju pomembnejših poslovnih odločitev
Poročanje - računovodski izkazi in poročila

Prednosti računovodstva na Uniji

Nikjer drugje ne boste našli na enem mestu vsega, kar potrebujete: certificirano visoke kakovosti izvajanja storitev, najvišji standard varovanja informacij, visoko usposobljene strokovnjake in celovite računovodske rešitve. Ne glede na velikost vašega podjetja se vam posvetimo v celoti in temeljito.

CELOVITA RAČUNOVODSKA REŠITEV NA ENEM MESTU

Od knjiženja, kontrole in svetovanja do priprave poročil. Od računovodstva za mikro podjetja do računovodstva za mednarodna podjetja.

NAJVIŠJA KAKOVOST STORITEV- STANDARD ISO 9001

Visoko kakovost izvajanja storitev zagotavlja certifikat ISO 9001:2015.

NAJVIŠJI NIVO ZAŠČITE INFORMACIJ- STANDARD ISO 27001

Smo prvi računovodski servis v Sloveniji, ki lahko svoj način varovanja informacij dokaže s tako zahtevnim standardom kot je ISO 27001

VISOKI STROKOVNI STANDARDNI

Visoko usposobljen strokovni kader, ki se nenehno izobražuje – preko 100 ur letnega usposabljanja na zaposlenega, kar krepko presega evropsko povprečje.

Z NAMI BOSTE VARNI

Visoka stopnja davčne varnosti naročnikov je naše osnovno vodilo.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije, ki presega tradicionalne okvire računovodstva in bolje izkorišča potenciale zbranih podatkov.

MEDNARODNA PRISOTNOST

Celovita računovodska storitev v 14 državah v CEE regiji (Centralna in Vzhodna Evropa).

SVETOVANJE

Vse na enem mestu: davčno, pravno, računovodsko, poslovno in finančno svetovanje.

RAČUNOVODSKI SERVIS UNIJA

Računovodski servis Unija je mednarodna računovodska hiša, ki jo odlikujejo visoko kakovostne storitve računovodstva in svetovanja ter napredne IT rešitve.

Za optimizacijo poslovanja naših strank smo razvili napredni sistem Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, ki povezuje ključne storitve: računovodstvo, IT rešitve in svetovanje. Z napredno obdelavo podatkov, našim strankam zagotavljamo zanesljiv vpogled v prilagojena poročila, ki predstavljajo sodobno orodje pri njihovem poslovnem odločanju.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

Aktualne novice