Obračun plač

Zelo občutljivo in zahtevno strokovno področje,
podvrženo pogostim spremembam zakonodaje
in predpisov – zaupajte ga strokovnjakom

Obračun plač za podjetja

Plače za zaposlene so pri večini delodajalcev poslovna skrivnost in najbolj občutljiva tema, kar se tiče zaposlenih. Natančnost pri obračunu in strokovno svetovanje poslovodstvu sta zato še toliko bolj pomembna. Za vaše podjetje v celoti prevzamemo obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam.

mesečni obračun plač, nadomestil in povračil stroškov za zaposlene

obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, sejnin, itn.

priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov

poročanje Zavodu za pokojninasko in invalidsko zavarovanje, Davčni upravi in AJPES-u

izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov

periodični obračuni (regresi, bonusi …)

avtomatizirana poročila o strukturi stroškov dela po stroškovnih mestih in projektih

priprava poročil in druge storitve po potrebi oziroma naročilu za interno uporabo naročnika

Optimizirajte izplačila plač in
prejemkov iz delovnega razmerja

ZAUPAJTE NAM OBRAČUN PLAČ

Obračun plač za mednarodna podjetja

Celovita storitev na enem mestu za vso CEE regijo
Z aktivno prisotnostjo v mednarodnem prostoru Unija svojim strankam omogoča obračun plač za vsa podjetja, ki poslujejo v CEE regiji. Hkrati z obračunom plač in drugih izplačil poskrbimo tudi za vsa obvezna mesečna in letna poročanja pristojnim institucijam.

E-poslovanje pri obračunu plač

Unija APP: brezpapirno poslovanje in 24/7 vpogled
Nič več pretipkovanja podatkov v sistem ali nošenja dokumentacije na računovodski servis.
Unijine sodobne IT rešitve vam omogočajo hitro, enostavno in učinkovito brezpapirno poslovanje. Vaši zaposleni pa imajo kar preko mobilnega telefona 24-urni pregled nad ustrezno dokumentacijo in letnim dopustom.
Dokumentacijo potrebno za obračun plač (potni stroški, bolniške…) enostavno skenirate v dokumentarni sistem.
Na podlagi vhodnih dokumentov na Uniji izvedemo obračun plač za vaše delavce.
Preko naše mobilne aplikacije Unija App imajo vaši zaposleni 24/7 dostop do svojih plačilnih list, pregled stanja letnega dopusta, ostalo interno dokumentacijo, ki jo objavite (akti podjetja, oglasna deska, ipd.), lahko zaprosijo za dopust in prejmejo odgovor kar na svoj telefon.

Zakaj se obračun plač pri Uniji splača?

Nižji stroški – večja strokovnost in varnost
Po naših izkušnjah se podjetja za to odločajo predvsem zaradi optimizacije stroškov in večje strokovnosti, svoje zaposlene pa preusmerijo na dela in naloge, ki za njih ustvarjajo večjo dodano vrednost.
Oglejte si primerjavo med internim in obračunom plač na Uniji:
PREJ
obračun plač v podjetju
POTEM
Zunanji izvajalec - UNIJA računovodska hiša
Ena oseba, ki hkrati opravlja tudi računovodska, administrativna ali kadrovska dela. strokovni sodelavci specialisti za obračun plač
Povprečno 12 ur izobraževanja letno (če je čas) 100 ur izobraževanja na zaposlenega
Ad-hoc sledenje zakonodaji Specialisti svetovalci dnevno spremljajo novosti in spremembe v zakonodaji (kadrovski, delovnopravni, davčni)
Neažurno posredovanje zahtevkov za refundacije, neizkoriščanje vseh možnosti olajšav, oprostitev. Sprotni (mesečni) zahtevki za refundacije nadomestil plače in oprostitve plačil prispevkov ter nagrade
Strošek obračuna plač odvisen od časa, ki ga zaposlena oseba mesečno porabi za to opravilo Fiksen strošek obračuna plač (znan vnaprej)
Zamude in neredna izplačila zaradi odsotnosti zaposlenega (dopust, bolniška) Redna izplačila v predpisanih oz. dogovorjenih rokih
Ročna priprava poročil za poslovodstvo Avtomatizirana poročila o strukturi stroškov dela po stroškovnih mestih in projektih ter avtomatizirana poročila Davčni upravi in AJPES-u
Razkrivanje podatkov o plačah zaposlenih 100-odstotna varnost podatkov v skladu s standardom ISO 27001
Ugotavljanje nepravilnosti ob inšpekcijskem pregledu (kazen) Uspešno opravljen inšpekcijski pregled
Unija App
Zaposlenim omogoča online (24/7) pregled:
Plačilnih list
Letnega dopusta (stanje in prošnja za dopsut)
Internih pravilnikov in aktov podjetja
Oglasne deske podjetja
UNIJA APP