24. veljače, 2022

Ispravan obračun plaća – jedan od glavnih izazova za poslodavce

Obračun plaća odavno više nije samo obračunska operacija, već složen proces za koji se mora pobrinuti kvalificirana osoba. To je jedan od najvažnijih zadataka, jer predstavlja financijsku stranu poslovanja (obračun obveza poslodavca) i snažno utječe na održavanje povjerenja radnika u poslodavca. Gotovo ništa radnike ne uzbuđuje više od činjenice da obračun plaća nije točan.

Više...
16. veljače, 2022

Rad za poslodavca sa sjedištem u EU

prebivalištem u RH prema ugovoru s poslodavcem koji ima sjedište na području EU ili EGP-a treba odrediti kojem sustavu socijalne sigurnosti pripada što znači da bi takva osoba mogla raditi za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu, a pri tome ostati u socijalnom osiguranju u RH. U slučaju sklapanja takvog ugovora osoba se koristi svim pravima iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja prema hrvatskim popisima.

Više...
10. veljače, 2022

Obračun plaća

Obračun plaća jedna je vrlo važna i osjetljiva kategorija koja je predmet stalnih zakonskih izmjena. Biti u tijeku sa promjenama zakonskih propisa pri obračunu plaća i pravilnom primjenom istih u poslovanju ključni je faktor za uspješno vođenje tvrtke.

Više...